Anketu jsme provedli mezi školáky od 1. do 9. třídy. Odpovídali v ní anonymně. A výsledky?

Šedesát pět procent z padesáti oslovených dětí z Nymburska se domnívá, že by v naší zemi neměl platit. Většina dětí tedy trest smrti odmítá. Pouze třicet procent se domnívá opak. Zbytek neví.

Děti tedy mají zcela opačný názor, než dospělí. Z červnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění totiž vyplynulo, že nejvyšší trest si přeje znovuzavést téměř šedesát procent Čechů. I když jejich počet v průběhu devadesátých let klesl od 76 procent k 60 procentům v roce 2000.
Přitom děti ve školním věku mají velmi dobré povědomí o tom, jak to s trestem smrtiv Česku je. Celých 80 % dětí správně odpovědělo, že neplatí. Zbytek nevěděl. Jen jediné dítě si chybně myslelo, že platí.

Přestože mají děti k trestu smrti častěji odmítavý vztah, až na malé výjimky téměř všechny jednoznačně formulovaly, za co by ho udělily.

Nejvíce, 65 procent dětí, za vraždu. Z toho pětadvacet procent výhradně za vraždu několikanásobnou. „Za mnohonásobnou vraždu bych ho dal člověku, který lidem hodně ublížil,“ zněl dětský komentář. „Já bych udělil trest smrti i za znásilnění nezletilé nebo zabití budoucí matky,“ doplnil svůj pohled jiný školák.

Naopak celá čtvrtina dětí by trest smrti vůbec neudělila. „Všichni se můžou napravit. Větší potrestání je pro člověka, když má čas uvědomit si, co udělal,“ myslí si odpůrci nejvyššího trestu. Zbytek dětí není rozhodnutý.

Česko se v roce 1992 zavázalo k nepoužívání nejvyššího trestu mezinárodní dohodou, konkrétně ratifikací Protokolu č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Rok předtím byl trest smrti v Československu zakázán ústavně.

Naopak trest smrti využívá 69 států. Většina poprav se provádí v Číně, Íránu, Saúdské Arábii a Spojených státech.

Děti a co říkají trestu smrti:

65 % dětí ho odmítá
30 % dětí by trest smrti obnovilo

Za co by ho udělily? Za vraždu, několikanásobnou vraždu, znásilnění nezletilé, zabití budoucí matky, ale i za podvod a několikanásobné vloupání.
25 % dětí věří v polepšení pachatele a neudělily by ho za nic