Asi nejpodstatnější je složení nového zastupitelstva, ve kterém má sdružení Za rozvoj obce Třebestovice, v jehož čele stojí stávající starostka Irena Bělohlávková, absolutní většinu.

Získalo šest z celkových sedmi mandátů. „Ve vítězství zdravého rozumu jsem věřila. Že to bude až takhle velké vítězství, to jsem opravdu nečekala,“ konstatovala Bělohlávková v neděli dopoledne. Z voleb vyšla jako jednoznačná vítězka s velice silným mandátem pro následující období.

Jediným zastupitelem z jiné kandidátky, který se dostal do zastupitelstva, je lídr kandidátky ODS Pavel Devera. Ten však odmítl výsledek voleb jakkoliv komentovat. „Bez komentáře. Nemám potřebu se k tomu jakkoliv vyjadřovat,“ omezil se Devera na stručné prohlášení.

Řeč čísel hovoří jasně: vítězné sdružení vedené starostkou získalo ve volbách téměř 61 procent hlasů, druhá ODS necelých 10 a půl procenta. Zbylé tři nezávislé kandidátky se pohybovaly těsně pod hranicí 10 procent a žádného zástupce v zastupitelstvu mít nebudou.

Třebestovičák Jiří Vrzal neskrývá svoji spokojenost s výsledkem voleb. „Jsem spokojený, opravdu zvítězil zdravý rozum. Opoziční kandidáti udělali chybu, že byli rozmělněni do čtyř kandidátek. Pokud by se spojili, měli větší šanci na výraznější zastoupení,“ říká Vrzal.

A jedním dechem dodává, že škody, způsobené čtvrtletým bezvládím, by nechal viníkům situace zaplatit.

Co tedy čeká vedení obce po volbách jako první a zásadní úkol? „Především musíme dát do pořádku to, co se za minulý půlrok pokazilo. Pokusíme se zachránit dotaci 1,5 milionu korun na přístupový chodník k cyklostezce. Začneme tam, kde jsme na jaře přestali,“ říká Irena Bělohlávková, která bude ve své funkci i nadále pokračovat, byť ji ještě musí formálně potvrdit nově zvolené zastupitelstvo.

To by však na prvním jednání zastupitelstva neměl být vzhledem k jeho jednoznačnému složení žádný problém.

FAKTA Z TŘEBESTOVICKÝCH VOLEB

Volební účast: 64,67 %

Voličů v seznamu:651
Počet platných hlasů: 2 843

Výsledky kandidátek:% absolutní počet hlasů
Za rozvoj obce Třebestovice 60,78 1 728
ODS 10,37 295
Zdravá obec 9,95 283
SNK Třebestovice 2010 9,46 269
Nezávislí9,43 268

Zvolení zastupitelé (v závorce absolutní počet hlasů):
Irena Bělohlávková (288), Tomáš Hnátek (244), Jitka Váňová (241), Šárka Pobudová (233), Břetislav Pospíšil (218), Zdeňka Bobková (213), Pavel Devera (113)

⋌Zdroj: www.volby.cz