„Je to nezodpovědnost, která obci způsobuje neuvěřitelně velké problémy,“ říká starostka Irena Bělohlávková.

„Jinou možnost jsme neměli, byli jsme v zastupitelstvu naprosto zbyteční,“ oponuje Pavel Devera, jeden z trojice zastupitelů, kteří se rozhodli na funci rezignovat.

Co se vlastně stalo? Tři dny před zasedáním zastupitelstva na začátku března byly starostce doručeny rezignace tří zastupitelů a jejich náhradníků z kandidátek. Tím se z původních sedmi snížil počet zastupitelů na čtyři, přičemž zákonné minimum je pět členů samosprávy.

Zastupitelstvo se tím ochromilo a jediným možným východiskem jsou mimořádné volby. O jejich termínu už ministerstvo vnitra rozhodlo: budou se konat v sobotu 2. července.

To jsou zásadní fakta, na kterých se shodnou všichni. Proč se tak stalo, na to má přirozeně každý jiný pohled.

Neshody panovaly na zastupitelstvu údajně hned od voleb. Což je však při účasti různých zástupců stran běžné. „Jenže schůze vypadaly tak, že jsme hovořili jen my tři, co jsme odstoupili a starostka. Zbylí tři členové například podřimovali a pak pouze hlasovali se starostkou. Takto si já fungování zastupitelstva nepředstavuji,“ zlobí se Devera, který má v Třebestovicích přímo naproti obecnímu úřadu tiskárnu.

Starostka oficiálně důvody rezignace trojice zastupitelů, z níž dva byli na kandidátce ODS a jeden byl zvolen za sdružení SNK Třebestovice 2010, nezná. „Oficiálně mi je nesdělili, jejich rezignaci dokonce přinesl člověk, který v zastupitelstvu vůbec nebyl. Vím, že pak roznesli po obci jakýsi papír, v kterém hovoří o tom, že jim bylo například znemožněno vybudovat dětské hřiště. To je nesmysl, dětské hřiště je naše priorita pro rok 2012,“ vysvětluje starostka.

Spor o les

Podle odstoupivších zastupitelů, kterými jsou zmíněný Pavel Devera, dále Zdeněk Šubrta a Petr Vopařil, byla poslední kapkou kauza prodeje obecního lesa a způsob komunikace o této věci ze strany starostky. Do Třebestovic hodlal sídlo své firmy přesunout podnikatel v autodopravě pan Havelka, který všem zastupitelům svůj záměr vysvětlil a aby obec nezatížil kamionovou dopravou, chtěl se dohodnout na řešení situace. A to tak, že by od obce koupil les, který by pak vyměnil s firmou Lesy České republiky za jiný pozemek, na kterém by vybudoval přístupovou cestu k sídlu firmy. Přičemž by les zůstal přirozeně zachován.

Podle rebelů ze zastupitelstva existovaly týden před rozhodnutím dva návrhy. „Jeden na spravení stávající lesní cesty, kterou by mohl pan Havelka využívat, druhý pak na prodej a následnou výměnu části lesa. Když jsme po týdnu přišli, byl připraven návrh na prodej celého lesa, který je navíc pro obec značně nevýhodný. Neohlíží se na parcely blížící se k němu, na kterých by obec mohla vydělat miliony korun. Město by takto za prodej lesa získalo částku asi 960 tisíc korun, což je krajně nevýhodné,“ vysvětluje Devera.

Podle starostky by naopak obec získala za les zhruba trojnásobek, za který jej před časem koupila. „A navíc bychom dostávali každoročně do obecní pokladny milionové částky související s činností firmy u nás. Je to jednoduché a oni prostě lžou,“ tvrdí Bělohlávková.

Kdo je demokrat?

Oslovení Třebestovičáci se převážně klaněli na stranu starostky, což však není reprezentativní průzkum všech názorů místních. „Myslím si, že těm lidem z ODS jde jen o místa. Starostka je dost zkušená a ví co dělá. Věřím jí,“ řekla oslovená žena, která si stejně jako další respondenti nepřála zveřejnit své jméno.

„Ti pánové, kteří odstoupili, si neuvědomují, o čem demokracie je. Pokud byli v menšině, nemohou se divit, že jsou přehlasováváni. Tak neměli kandidovat,“ myslí si další muž, který je členem jednoho z místních zájmových sdružení, ale jméno také neprozradil.

Naopak o míře demokracie starostky pochybují tři dnes už bývalí zastupitelé. „Nechceme se spolupodílet na podivnostech ve financování a řízení obce, nechceme sedět v zastupitelstvu, kde jsme zesměšňováni a uráženi,“ píše se v jejich provolání ke spoluobčanům.

Hrozba ztráty dotace

Podle starostky jsou však oni zodpovědní za možné nedozírné následky. „Nemáme schválený rozpočet, který se měl schvalovat právě na zastupitelstvu, před nímž rezignovali. Hrozí, že přijdeme o dotaci na cyklostezku a další příjmy i na příští rok,“ poznamenává starostka.

Zda rozdělenou obec vyřeší mimořádné letní volby, budeme samozřejmě sledovat.