V půli června by mohl Krajský soud v Praze rozhodnout o žalobě manželů Vrzalových. Žaloba se týká případného pochybení Katastrálního úřadu v Nymburce při žádosti Vrzalových o vklad jako majitelů rodinného domu ve Sluneční ulici v Třebestovicích.

Pokud by soud uznal jejich nárok jako oprávněný a následný soud o určený vlastníka dopadl také v jejich prospěch, nehrozilo by jim vystěhování a to, že skončí na dlažbě. Což bylo před pár týdny aktuální Ačkoliv za zmíněný dům už v roce 2003 zaplatili 1 a půl milionu korun.

Ale popořádku. O případu jsme v Nymburském deníku informovali už v únoru. Tehdy ještě Vrzalovým hrozilo bezprostřední vystěhování.

10. listopadu 2003 podepsali manželé Vrzalovi kupní smlouvu na dům čp. 243 ve Sluneční ulici s paní Pavlou Šnajdrovou. Ta bydlela s rodiči v sousedství a dům předtím vlastnila krátce poté, co jej odkoupila od svých příbuzných. Ačkoliv s termínem odkoupení příbuzní nesouhlasí.

Ti jsou dodnes zapsáni v katastru jako právoplatní majitelé a tvrdí, že všechny vlastně podvedla Pavla Šnajdrová. „Získala od nás dům podvodem, protože nám namluvila, že má již předjednanou hypotéku a dům po prarodičích od nás koupí. 7. 8. 2003 jsme s ní uzavřeli řádnou kupní smlouvu,“ tvrdí příbuzní, kteří si nárokují získat dům zpátky.

O tom však Vrzalovi neměli tušení. Nakonec proč by je v danou dobu měla taková věc zajímat. Oni podepsali smlouvu a v řádném termínu zaplatili paní Šnajdrové dohodnutou cenu 1,5 milionu korun. Podali na katastrální úřad žádost o zapsání jako řádných vlastníků domu. Okamžitě za dva měsíce nechali udělat novou střechu, do které předtím zatékalo a začali si užívat radostí venkovského života. Ne na dlouho.

Neměli nejmenší tušení, že 11. listopadu 2003, tedy den po podpisu jejich smlouvy s paní Šnajdrovou, podali rodiče a příbuzní zmíněné ženy k soudu žalobu na zrušení kupní smlouvy mezi nimi a jejich dcerou. Dcera jim totiž prý žádné peníze nezaplatila a oni se cítili poškozeni. S tím samozřejmě požadovali, aby byla soudně zrušena i následná smlouva mezi jejich dcerou a manželi Vrzalovými. Jinými slovy, chtěli dům zpátky.

O tom se ovšem Vrzalovi dozvěděli až o několik měsíců později. „Z katastru nám přišlo lejstro, že nám pozastavují vklad na zapsání do doby, než se vyřeší související soudní spor. Nevěděli jsme, o co jde,“ vzpomíná Jiří Vrzal.

Soud mezi Pavlou Šnajdrovou a jejími příbuznými vyhráli původní majitelé. „Trvalo to kolem dvou let a my se museli postavit na něčí stranu, jinak jsme prý do věci nemohli zasahovat. Tak jsme stáli na straně paní Šnajdrové, přičemž jsme vlastně pouze hájili svůj zájem,“ vysvětluje důchodce.

Od té doby se manželé Vrzalovi domáhají svého práva na užívání koupeného domu. Bohužel dodnes marně.

Hlavní slovo měl nymburský okresní soud. Ten se už několikrát k úžasu advokátů zastupujících Vrzalovi přiklonil na stranu příbuzných Pavly Šnajdrové a před pár týdny jim dokonce doručil příkaz k vystěhování.

Přitom by se Vrzalových spor v rámci rodiny Šnajdrových, tedy dvou předchozích vlastníků, vůbec týkat neměl. „Okresní soud v Nymburce již dvakrát rozhodl v rozporu s nálezem Ústavního soudu, že nejsme vlastníky domečku a vrátil nemovitost spoluvlastníkům, kteří jej vlastnili před výlučným vlastníkem, který nám nemovitost prodal,“ stěžují si Vrzalovi ministru Pospíšilovi.

Ten jim odpověděl v tom smyslu, že sice jejich nároky a postup vnímá jako oprávněný, nicméně do pravomocného vyřešení případu do něj nemůže zasáhnout. „Za daného stavu řízení vám můžeme než doporučit vyčkat rozhodnutí soudů v těchto věcech,“ píše se v dopise z ministerstva spravedlnosti.
Krajský soud v Praze tak 15. června tak může v celé kauze převážit misky vah na stranu Vrzalových. Ti už chystají zahradu pro letošní pěstování u nás nezvyklých plodin. Kromě indických okurek pěstují melouny, či fíky. Jsou už ve dvou případech zapsáni v české knize rekordů.

A tak zatímco příbuzní Pavly Šnajdrové se domnívají, že Vrzalovi nikdy majiteli domu nebyli, ti se již chystají na šestou zahrádkařskou sezonu. Neuvěřitelné, až lehce absurdní.