Město si nechalo vypracovat od firmy Pontex dvě studie možné podoby budoucího přemostění. První verze obloukové lávky byla konstrukcí mírně podobná nové lávce přes Labe v sousedním Nymburce. Zástupci radnice se však nakonec přiklonili k verzi visuté lávky. Od některých představitelů zazněl argument, že tato verze lávky „je jemnější, neobsahuje tolik hmoty a více připomíná lávku, než most.“

Dva návrhy na podobu nového mostu představili na poděbradské radnici. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

K verzi visuté lávky se přikláněla většina ze zhruba dvacítky obyvatel města, kteří přišli na konci května do radničního atria na veřejnou prezentaci obou zvažovaných variant. „Na konci prezentace proběhla anketa a 69% přítomných hlasovalo taktéž pro variantu visuté lávky,“ píše se v důvodově zprávě ke schválení nové podoby mostku.

Úprava nábřeží

Nové přemostění Labe má lidem usnadnit cestu z okrajových částí města do několika sportovišť na Ostende na druhé straně Labe. Počítá se i s úpravou nábřeží ze strany od ulice Na Vinici. Právě od této ulice směrem k přístavišti a pivovaru, tedy do centra města, by měla současná široká cyklostezka zůstat k využití pouze pro pěší. V úseku by vznikla úplně nová cyklostezka navazující na sjezd z nového mostu a vedoucí přímo po labském břehu. Mezi cyklostezkou a pěší zónou by zůstal zelený prostor.

Parkování u Polabce

S novou cyklostezkou se počítá i na straně Polabce. Upravit a rozšířit se má také příjezdová silnice od napojení na pražskou výpadovku až k mostu. U něj by podle představ radnice mělo vzniknout záchytné parkoviště pro 50 aut. Na začátku roku však zastupitelé neschválili návrh na změnu územního plánu, který by to umožnil. Další komplikací v plánech stavby parkoviště je fakt, že připravené pozemky jsou jednak v záplavové zóně a jednak jde o zemědělskou půdu nejvyšší kvality. Nicméně vedení města s jeho stavbou i nadále počítá. „Postavení mostu bez plánovaného parkoviště by bylo polovičatým řešením,“ konstatoval v únoru místostarosta Ladislav Langr.

Nyní bude vybrán projektant, a později i zhotovitel stavby. Podle vyjádření z loňského roku by stavba mostu měla být projektem pro roky 2025 a 2026.