Výzvu k zastavení kácení a přehodnocení projektu zveřejnila místní organizace Strany zelených. „Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady. Důvodem je probíhající rekonstrukce sportovních ploch, na kterou město přispělo fotbalistům darem ve výši 10 milionů korun. K žádosti o poskytnutí daru, kterou předložili zastupitelstvu v roce 2018, přitom fotbalisté uvedli, že součástí projektu kácení nebude. Vyzýváme proto vedení města, aby s fotbalisty vyjednalo návrat k původnímu projektu a záchranu stromů,“ uvedl Jan Jirka za Stranu zelených.

Starosta Jaroslav Červinka se byl podle svých slov na místě podívat a se situací se podrobně seznámil. A jmenuje několik důvodů, proč mají být topoly odstraněny a nahrazeny novou výsadbou. „Nejde o volbu mezi projektem stadionu a stromy. Ano, ukázalo se, že jsou v kolizi se stavbou, ale primární je náhrada stromů ve špatném stavu, která musí nastat, a proto město nemá v plánu měnit projekt, ani nějak přehodnocovat dotaci pro klub,“ konstatoval starosta.

Podle jeho slov jsou stromy prokazatelně staré zhruba 70 let a jejich stav již není nejlepší. Ke svým argumentům připojil snímek pařezu topolu, který byl pokácen před několika dny. „Na něm vidíme skutečnou kondici stromu, přestože nám z laického pohledu strom před pokácením mohl připadat stále pěkný a dobrý. Proschlé a padající větve již nyní ohrožují život a zdraví v místě veřejného sportoviště, což považuji za zvláště závažné a nebezpečné,“ řekl Červinka.

Zelení však mají na věc jiný pohled. „Topoly jsou v dobrém zdravotním stavu a vitalitě, i když na nich v minulosti byly provedeny ne příliš citlivé redukční řezy. Jejich stáří odhadujeme zhruba na 40 let. Nejde tedy o stromy na hranici životnosti,“ uvádí Jirka a vyzývá vedení radnice, aby v daném případě hájilo veřejný zájem. „Tedy jak zájem na sportovním vyžití dětí, mládeže a dalších obyvatel města, tak veřejný zájem na zachování funkčních vzrostlých stromů, které poskytují stín, transpirací ochlazují okolní prostředí, jsou hnízdními příležitostmi pro ptáky a v neposlední řadě významným estetickým prvkem v krajině města,“ vysvětluje zástupce Zelených.

Jeho argumentaci však starosta odmítá. „Vážím si každého stromu v našem krásném, zeleném městě, ale ve chvíli, kdy vám některé stromy začnou ohrožovat život a zdraví osob a zvířat, nebo býti nebezpečné pro okolní majetek, pak se pod jejich pokácení podepíši. Samozřejmě s podmínkou nové výsadby,“ doplnil Jaroslav Červinka. Na radnici se tedy v současné době vyřizuje povolení k pokácení 10 kusů topolů u stadionu.

Otázka topolů se podle starosty týká celého území města, kde byly vysázeny. Město tak musí postupně řešit jejich náhradu novou výsadbou. Jak už se stalo před časem například u inundačního mostu v sousedství Havířského kostelíku.