Slavnostního večera v pražské Malostranské besedě se zúčastnila starostka milovického sokola Olivie Rubášová a jednatel sokola Tomáš Chromec. Organizace, které se přihlásí, procházejí třemi úrovněmi hodnocení. Nejdříve musí vyplnit poměrně složitý hodnoticí formulář, na základě tohoto formuláře se vybere 15 organizací (v letošním roce jen 13), do kterých pak přijede hodnoticí komisař, který provádí kontrolu formuláře a úplně nakonec se vyberou 3 organizace, které předstupují před hodnoticí komisi, kde se organizace prezentuje a komise hodnotí úroveň řízení organizace. „A my jsme tím vším prošli a byli jsme vybráni jako nejlepší v dané kategorii,“ radují se milovičtí Sokolové na svých webových stránkách.