Radnice spřádá v tomto smyslu plány, ovšem současně upozorňuje, že generální úpravy vzhledem k náročnosti celé akce nezačnou dříve než v roce 2022.

K situaci vydal prohlášení starosta Lukáš Pilc. Vysvětlil náročnost oprav menších i větších výtluků, z nichž zásadní část by měla být v současné době už opravena.

K celkové rekonstrukci nyní vzniká zadávací dokumentace Průzkum dopravy, kterou provádí ČVUT pomocí potřebných měření. „Z toho vznikne návrh, jak by mohla celá komunikace v budoucnu vypadat včetně připojení křižovatek, semaforů a případných kruhových objezdů,“ uvedl starosta.

Zpráva s požadavky dalších investorů by měla být zpracována do konce srpna letošního roku. „Pak by se začal připravovat projekt na celkovou rekonstrukci, která potrvá několik měsíců. S tím bude souviset i vyčlenění peněz na položení optických kabelů, kanalizaci, zeleň, veřejné osvětlení a také objízdné trasy,“ připomněl Pilc. Reálně tak odhaduje začátek prací na rok 2022.