Ostuda města. Tak označil osm let se táhnoucí spor města se sportovními jednotami a kluby i její prozatimní vyvrcholení Ladislav Langr. Naopak město si stojí za změnou nájemného i následných výpovědích.

Správní rada TJ LTC Poděbrady jednala v pondělí se zástupci města ve své kanceláři u kurtů v Opletalově ulici. Ti si totiž přišli zkontrolovat, zda je budova vyklizená.

Výpověď z městských pozemků dostaly k 31. lednu 2010 fotbalová a kuželkářská TJ Bohemia Poděbrady, střelecký SSK Bohemia Poděbrady, fotbalový SK Slovan Poděbrady a tenisová TJ LTC Poděbrady.

Město trvá na výpovědích s tím, že prostředky nejen na sportovní aktivity získávají každý rok z rozpočtu, takže příspěvky nikdy nelze předem odhadnout. „Žádné organizaci nemůžeme dát konkrétní záruku a všechny sportovce musíme podporovat stejně, nikoho nezvýhodňovat,“ ohradila se místostarostka Jiřina Soukupová.

Výpověď kluby považují za neplatnou, protože nesplňuje ani jeden z důvodů k ukončení nájemní smlouvy z roku 1993. Za názorem klubů stojí Český svaz tělesné výchovy (ČSTV). „K tomu uvádím, že Vámi podané výpovědi jsou v rozporu s platně uzavřenými smlouvami,“ stojí ve vyjádření právníka ČSTV Karla Poupěte.

Městský právník má jiný názor a uvádí příklady dohod s jinými kluby. „Město zatím uzavřelo smlouvu s golfovým klubem a ještě s jedním ze sportovních klubů,“ sdělil právní zástupce města Stanislav Vavříček. „Co se golfu týče, je ale město akcionářem,“ dodal Langr.

Podle předsedy tenisového klubu Ladislava Langra odmítá klub uzavřít s městem natolik nevýhodnou nájemní smlouvu, navíc v časové tísni a bez další diskuze. Jako občanské sdružení prý z vlastních nákladů udržují objekt a členové se dobrovolně věnují mládeži i dospělým.

Nájem dosud činil 100 korun ročně a nově by se mělo jednat až o 90 tisíc korun s tím, že si klub může zpětně zažádat o dotaci. Ta je ale nenároková. „Smlouva je naprosto nerovná, město nám nedává žádnou záruku vrácení alespoň části peněz. Tak chce podporovat sportovní zázemí v Poděbradech?“ bouří se Langr.

Zástupci tenisového klubu sepsali své stanovisko s právním zástupcem města a to Rada města dále projedná. Obě strany připustily, že jsou připraveny řešit problém právní cestou. Předání objektu čeká v pondělí střelecký klub, který zaujal shodné stanovisko, jako tenis. Tedy, že nic nepředá.