Přes tři sta úředníků zaměstnávají radnice na Nymbursku. Nejvyšší počet – 105 jich zaměstnává radnice v Nymburce. Celkem má radnice 128 zaměstnanců. Podle tajemnice Jany Motejlkové k žádným dramatickým personálním změnám v poslední době nedošlo.

Plný stav, 70 lidí, hlásí radnice v Lysé nad Labem. „V posledních letech narostl počet lidí o dva. Výrazně jsme posilovali odbor dopravy v souvislosti s novou agendou bodového systému,“ řekl tajemník Miloš Dvořák. Lysá zřídila i úplně novou funkci zkušebního komisaře. Kromě organizačních změn, kdy Lysá zrušila odbor městkých investic, zde k žádným výrazným personálním změnám nedošlo. „Vedoucí ze zrušeného odboru jsme přesunuli do funkce projektového manažera a referentku na odbor správy majetku,“ dodal Dvořák.

Počet úředníků na radnicích v Městci Králové a v Sadské je stabilní. Ačkoliv se výrazně liší. V Sadské zaměstnává úřad 29 lidí.
„Počet zůstává stabilní. V rámci reformy byl zrušen obecní živnostenský úřad. Se dvěma pracovnicemi jsme se museli rozloučit,“ uvedla starostka Cecilie Pajkrtová. Téměř o dvě třetiny méně lidí zaměstnává Městec Králové. Nejvíce zaměstnanců má na úřadě v Městci stavební odbor. „V současné době jsme museli přijmout jednu úřednici na dobu určitou – na jeden rok – navíc. Zároveň ještě jednoho člověka se stavebním vzděláním na tento odbor sháníme,“ řekl starosta Milan Pavlík. Celkem pracuje na radnici bez starosty 11 úředníků.

Úredníky hledá i radnice v Poděbradech. V těchto dnech je vypsáno výběrové řízení na vedoucího i referenta odboru rozvoje a územního plánování.
Jinak je prý stav úředníků na poděbradské radnici stabilizovaný. Celkem jich tu pracuje 88. Podle tajemníka Václava Šeberleho výrazný počet úředníků na žádném odboru nechybí. Pokud odejdou, je vypsáno výběrové řízení a místo se v dohledné době obsadí. „Nemáme s tím problémy. V loňském roce odešlo více úředníků. K vyššímu číslu napomohl i fakt, že odešlo pět lidí do důchodu,“ uvedl Šeberle.

To v Milovicích by vzhledem ke stále rostoucímu počtu obyvatel potřebovala radnice posílit. „Už máme 8 a půl tisíce obyvatel a přitom je na radnici 14 úředníků a jeden na tři čtvrtě úvazku. Pokud někdo vypadne kvůli nemoci, je to velký problém,“ uvedl milovický tajemník Boris Csillagi. Městu podle něj s počtem obyvatel narůstá hlavně běžná agenda, ověřování, přihlašování k trvalému pobytu a další úkony. „Určitě budeme posilovat o jednoho člověka a výhledově možná o dalšího. Vůbec největší problém máme na odboru správy majetku města,“ dodal Csillagi.

Počty úředníků na jednotlivých radnicích ovlivňuje i počet obcí ve správním obvodu. Nymburk jich má téměř čtyřicet a podle Jany Motejlkové zabírají až 75 procent z činnosti úředníků.

Tabulka: Kolik je úředníků na radnicích na Nymbursku?

Nymburk 105
Poděbrady 88
Lysá nad Labem 70
Milovice 14 + 3/4
Sadská 29
Městec Králové 11

CELKEM 317 + 3/4