Podle místního zootechnika je to ale teprve přibližně polovina z očekávaného přírůstku. „Tato telata jsou z inseminace. Ta, která byla počata na pastvě, se teprve narodí,“ uvedl s tím, že nyní je na farmě 92 krav a 43 telat. Ty už se dnes učí konzumovat k mateřskému mléku i speciální směs krmiva, které naučí jejich zažívací ústrojí trávit přirozenou potravu na pastvinách. Farma v Bučici je známá tím, že tu zvířata žijí v přírodních podmínkách. Mají totiž k dispozici obrovské hektary pastvin, kde se během letních měsíců pohybují svobodně.