Počasí, které posvícenskému víkendu přálo, se odrazilo na počtu návštěvníků akce a tím i množství odpadků.

„Bylo rozmístěno třiatřicet kusů kontejnerů o objemu 1100 litrů a dva velkoobjemové kontejnery. K tomu patnáct kusů odpadových nádob o objemu 110 litrů. Celkové množství odvezeného komunálního odpadu bylo sečteno na 5,1 tuny,“ uvedl ředitel technických služeb Martin Netolický.

Úklid prováděli zaměstnanci technických služeb průběžně a pomohla i malá skupina dobrovolníků.

Celkové náklady na úklid a likvidaci odpadu byly vyčísleny na 46 tisíc korun. „Na závěr bylo provedeno strojní čištění,“ doplnil Martin Netolický.