A ještě se u toho děti stačí zdokonalit v angličtině. Čtrnáctidenní tábor s názvem English Camp in Blue rozdělil děti do tří skupin, ve kterých je vzdělává rodilá mluvčí Naomi.

Modrá barva tu hraje svou roli, protože naši milí tábornící od 7 do 12 let ztroskotali se svou vesmírnou lodí 2XI na planetě Lurida. To je v překladu Modrák. „Máme modré náramky a stvrdili jsme s Luriďany přátelství,“ řekla organizátorka a zároveň ředitelka DDM Eva Píšová.

Podle Píšové se vše odehrálo při tábornické noční hře. „Vytvořili jsme ze záclon v lesíku takový tunel, který musely děti po dvojicích projít. Na konci je čekala Luridská jeskyně a v ní se museli podepsat,“ uvedla organizátorka.

Ve středu se konala na planetě Lurida takzvaná Luriáda. Tyto netradiční sportovní hry spočívaly například v běhu opičí dráhou, hodu polenem do dálky, nebo kopu míčem do branky z izolepy na drátěném plotě.

„Je to tu moc krásný. Zatím můj nejlepší tábor, kde jsem byla,“ vesele téměř prozpěvovala dívka z Prahy.

A pak se společně s ostatními vrhla na opravování vesmírné lodi, která je měla ve čtvrtek dopravit zpět na planetu Zemi. „Vezmu si šroubovák a ještě to utáhnu,“ rozhodla se dívka.

Luriďané přijali Poděbradské přátelsky. Dokonce se pozemšťané účastnili i promítání Lurikina. Zády sledovali v zrcátkách dění na plátně.

Tak šťastnou cestu a na viděnou!