Vedení Poděbrad chce tímto krokem zvýšit spoluúčast obyvatel na stále se zvyšujících nákladech na likvidaci odpadu. Definitivně tak zřejmě pohřbilo ideu bývalého starosty Jaroslava Červinky, který prosazoval naopak zrušení povinnosti platit poplatek za svoz odpadu a chtěl přenést celou tíhu na rozpočet města.

Vysoké náklady města

Hlavním důvodem pro navýšení poplatku pro obyvatele je skutečnost, že radnice platí rok od roku větší částku právě za odpadové hospodářství. Od roku 2017 dochází k prohlubování rozdílu mezi náklady na svoz komunálního odpadu a příjmy. I po navýšení poplatku na 1 000 korun bude město doplácet na odpadové hospodářství zhruba 80 procent z celkových nákladů. Patrné je to na číslech za loňský rok.

Výdaje města za svoz komunálního odpadu činily 35,57 milionů korun a příjmy z uhrazených poplatků za svoz přinesly městské kase 6,68 milionů korun. Ještě větší rozdíl se očekává za letošní rok. Upozornil na to zastupitel Dušan Zezulka (ODS). „Výdaje se v letošním roce budou blížit 40 milionům korun. Z příspěvku obyvatel vybereme kolem 7 milionů korun. Město tedy bude doplácet 33 milionů korun. To je skoro 10 procent ročních výdajů města z rozpočtu,“ uvedl Zezulka.

Snaha o úspory

Nůžky mezi příjmy a výdaji města na odpady se rozevírají i přes sérii opatření, která radnice v poslední době podnikla. Poděbrady disponují novým sběrným dvorem, který mohou místní využívat zdarma. V dubnu otevřeli nové centrum použitých věcí, jehož cílem je předcházení odpadu a vracení použitých věci znovu do oběhu. Rozšiřuje se i možnost třídění odpadu v domácnostech (papír, plasty, biologický odpad). Aktuálně se pracuje na rekonstrukci sběrných hnízd s cílem rozšířit jejich kapacitu a omezit nepořádek v ulicích.

V posledních dvou a půl letech do nich město investovalo 13 milionů korun. I přes tato opatření město vynakládá na odpady stále více peněz. Proto sáhlo k tak razantnímu navýšení. „Rozpočet města není neomezený, a pokud bychom alespoň částečně nereagovali na tento nepříznivý vývoj v nárůstu nákladů na odpadové hospodářství, tak by město bylo nuceno omezovat investice a služby,“ uvedla Klára Zubíková, mluvčí radnice.

close Za svoz odpadu si v Poděbradech příští rok připlatí pětistovku. Ilustrační foto. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in Zastupitelé navýšení poplatku schválili. Při hlasování se z osmnácti přítomných zastupitelů vyjádřilo čtrnáct pro zvýšení, dva byli proti a dva se zdrželi hlasování. Na zaplacení tisícikorunového poplatku za svoz odpadu tak mají místní vymezen čas od 1. ledna do 30. června příštího roku. V okolních městech zatím k jednáním o úpravách zmíněného poplatku nedošlo. V Nymburce letos místní platili částku 960 korun, v Milovicích 840 a v Lysé nad Labem 780 korun. Podle současného zákona je nejvyšší možný poplatek stanoven na 1 200 korun.