Oprávněné obavy občanů Nymburka ze zhoršení kvality ovzduší ve městě 
v důsledku možné výstavby sušičky vodárenských kalů rázně rozehnali zastupitelé města na svém zasedání 2. září.

Sušička kalů se v tuto chví-li nachází v podobě studie 
VAKu Nymburk, která počítá 
s variantou rozšíření stávajícího areálu čistírny odpadních vod v Nymburce o zmíněnou sušičku na levém břehu Labe v blízkosti zatáčky směrem ke Komárnu. Ve hře jsou ale rovněž další pozemky mimo město.

Kde je počátek této otázky, sdělil Nymburskému deníku radní Zdeněk Vocásek: „Tendence ministerstva životního prostředí, a tedy EU, je využívat vodárenské kaly k další produkci, proto požaduje sušičky kalů v návaznosti na čistírny odpadních vod. Tenhle problém čeká všechna větší města, protože bude nařízená využitelnost vodárenských kalů. Nymburk však nemá zájem o to, aby tato koncovka byla umístěna na území města, ale aby byla umístěná mimo Nymburk. To je jasný signál VAKu, jak má postupovat dál."

Ve svém usnesení se tedy Zastupitelstvo města Nymburk zavázalo, že nedá souhlas s výstavbou nízkoteplotní sušičky kalů. „Pro územní 
a stavební řízení musí být souhlas města. To je majitelem čističky a pozemků pod ní, tudíž je přímým účastníkem řízení, a pokud nevydá souhlas 
s výstavbou, tak tam sušička stát nebude," uvedl Zdeněk Vocásek.