Který řetězec by měl chystané obchodní centrum (OC) získat, zatím údajně není jasné. Hovoří se o Kauflandu a Lidlu. Jasné však je, co to bude znamenat pro Poděbrady za vizuální změnu a úpravy v daném místě.

Podle uvedených obvykle dobře informovaných FB stránek půjde o jednopodlažní objekt o půdorysu 84,88 x 51,68 metrů s maximální výškou střechy 6 metrů, ve kterém se bude nacházet supermarket. „OC bude obsahovat vstup se zádveřím, obchodní pasáž s prostory pro doplňkový prodej, WC pro veřejnost a přístup na prodejní plochu. Před vstupem bude umístěn stánek rychlého občerstvení," uvádí stránky Město Poděbrady.

Dále má být vybudována protihluková stěna clonící hluk z prostoru zásobovacího dvora směrem k objektům rodinných domů na protilehlé straně Boučkovy ulice.

Druhá protihluková stěna podél parkoviště bude bránit hluku z kolejiště. Výška stěny má být 3 metry. „Na okraji severovýchodní části parkoviště, pro oddělení zásobovací komunikace a zamezení možnosti přecházet trať ČD, bude jednoduché, 1,5 metru vysoké oplocení."

U vjezdu do areálu vyroste reklamní sloup o výšce 8 metrů s panelem o velikosti 2,5 m x 2,5 m.

V jižní části areálu se připravuje zbudování 186 parkovacích stání, z toho 7 pro zdravotně postižené osoby a 5 pro osoby s dítětem v kočárku.
„Z důvodu výstavby obchodu bude nutné upravit a rozšířit ulici U Garáží z původních cca 5 metrů na šířku na 6,5 metru a u nově navrhovaného odbočovacího pruhu na 9 metrů," píší stránky Město Poděbrady.