„Letošní jarní semestr dokončilo celkem 51 studentů. 37 z nich se věnovalo cestování, 31 etice a někteří z nich oběma oborům najednou,“ uvedla ředitelka knihovny Helena Liptáková. Slavnostní předání pamětních listů v obřadní síni z rukou starosty Pavla Fojtíka, za přítomnosti ředitelky knihovny Heleny Liptákové a jejich tutorky Dany Šafářové, bylo tak vyvrcholením dalšího cyklu snažení se studentů ve zralém věku. Foto: archiv Městské knihovny