Někteří politici, snad z přehnané obavy či nedostatku informací, varují školy před už naplánovanými zájezdy s praxí do zemí západní Evropy. „Vůbec jsme neuvažovali o tom, že bychom připravený týdenní pobyt v Anglii pro tři naše studenty rušili," říká Ivana Dvořáková, ředitelka Obchodní akademie 
v Lysé nad Labem.

A tak se trojice studentů 21. listopadu vypravila letecky do anglického městečka Dereham. Právě v něm má lyská obchodní akademie partnerskou školu, která se jmenuje Dereham Neatherd High School.

Po dobu svého pobytu v Anglii posílali i krátké deníkové záznamy o tom, jak se jim daří na jejich pracovištích i ve volných chvílích. David Sluka strávil týden na pobočce slavné Barclays Bank. Tereza Plecitá pracovala v místní škole. A do třetice Nikola Urbanová strávila týden praxe v místní knihovně. V následujícím textu jsme čerpali jak z jejich záznamů, tak z vyprávění po návratu z úspěšného pobytu.

Tereza působila ve škole. „Nejčastěji jsem byla na The Link, což je třída, která potřebuje pomoci s doučováním. Pomáhala jsem dětem s úkoly a sledovala, jak je učí. Překvapila mě velikost školy. 
V každé třídě je 30 žáků. Ale těch tříd je tam strašně moc," říká Tereza.

První pracovní den si zapsala: „Budíček jsme si nastavili na 6:30 a v 7:30 jsme společně s paní Frances vyrazili do Derehamu. V Derehamu jsme se poprvé setkali s paní Marion, která nám ukázala školu a vzala nás na poradu učitelského sboru, kde nás uvítal i ředitel školy. Poté nás Marion zavedla na naše pracoviště – Nikču do knihovny a Davida do banky. Já jsem se společně s Marion vrátila do školy. Tam jsem chvíli strávila na recepci a potom jsem pracovala na počítači. Třídila jsem také spoustu dokumentů. Hodně jsem komunikovala s Marion a ostatními pracovníky kanceláře školy. S dnešním dnem jsem spokojená." Později si všimla, že v Anglii jsou velmi oblíbeným zvířetem kočky. „Byly opravdu všude," usmívá se Terka.

David se zabydlel v místní bance. „Ukázali mi všechny části banky, dokonce i sejf. Jako první úkol jsem měl vyřídit telefonát v angličtině, což byl pro mě trošku šok. Přejít rychle z češtiny na angličtinu byl na chvilku problém, ale po dvou dnech se člověk rozmluví a problém zmizí," vypráví David.
Pracoval často s penězi. „Přivezli balíček mincí, já jsem je zvážil a třídil. Plnil jsme bankomat a komunikoval se zaměstnanci. Obsluhoval jsem i zákazníky, vzali mě i na jednání s byznysmany.," rekapituluje možná budoucí bankéř.

Nejvíce ho překvapila vstřícnost obsluhy bank vůči zákazníkům. „Chovají se k zákazníkům trochu jinak, než jsme zvyklí v Čechách. Když přijde do banky starší osoba, ihned se jí věnují, ptají se, co potřebuje. Obecně si více pomáhají při výběru peněz, vkládání šeků a podobně," vysvětluje David.

Někdy se však dostal i k jiným pracím, než s penězi. Poslední pracovní den, kromě počítání peněz (pod rukou mu prošlo přes 40 000 eur), kontroloval šeky, ale také strojil vánoční stromeček.

Nikola pomáhala v knihovně. „Nejdříve mě překvapilo, jak je veliká. Čekala jsem menší prostory, ale v Derehamu měla knihovna přízemí 
i patro, kde byly knížky pro dospělé." Evidovala do počítače přes čárový kód nově přivezené knížky. Rozdělovala je podle druhů a zakládala do regálů. „Seznámila jsem se tam 
s jednou paní, která je původem z Německa, ale v Anglii žije už přes dvacet let. Hned první den jsem jí pomáhala 
s pořádáním setkání maminek s dětmi."

Z mimopracovních aktivit jí v paměti uvízla středeční návštěva mořského pobřeží. 
K tomu si do deníku zapsali: „Po skončení naší praxe nás Marion všechny vzala k moři, kde foukal hodně silný vítr a byly vysoké vlny. Následně nás vzala na tradiční anglické jídlo Fish&chips. Bylo to překrásné zpestření dne a my jí za to moc děkujeme."

Všichni vzpomínají na nezvykle bohaté večeře. David na tu sobotní před odjezdem. „Uvařilo se vepřové maso, udělali spoustu salátů, brambory, chléb, omáčky a nakonec koláč. Opravdu bohatá večeře," líčí David.

Podobně to měla i Tereza. „A tyhle bohaté večeře byly zakončené pudinkem s nějakým dezertem. Bylo to moc dobré," vyzdvihuje stravu.
Týdenní pobyt si shodně moc pochvalují. A jedním dechem dodávají: „Příští rok se chceme vrátit!"

Den otevřených dveří na lyské obchodní akademii se koná v sobotu 5. prosince od 9 do 12 hodin.