Po stopách Bohumila Hrabala.

Tak se jmenuje nevšední 
a pečlivě propracovaný projekt Veroniky Brynychové, pedagožky Obchodní akademie v Lysé, která se snažila v několika fázích přiblížit osobnost slavného spisovatele studentům. Nutno hned zpočátku říci, že její projekt, respektive autorka byla oceněna Cenou Vladimíra Jochmanna určenou aktivním učitelům a nevšedním projektům.

Nedílnou a možná nejdůležitější součástí projektu byla exkurze do Kerska a Hradištka, která se uskutečnila právě včera. Skupina studentů vystoupila po osmé ráno na zastávce s příznačným názvem Hrabalova v lesní osadě Kersko a začala plnit jednotlivé úkoly. U nedaleké vily, kde Bohumil Hrabal často psával proudem své poetické texty, představili studenti souvislost mezi geniem loci 
a Hrabalovou tvorbou. Nakonec, text Slavností sněženek, který se později v Kersku 
i převáděl do slavné filmové podoby, hovoří za vše.

Následoval několikakilometrový pochod na hřbitov do Hradištka, kde jsou ostatky Bohumila Hrabala uloženy. Studenti měli pohovořit o jeho tajemné smrti. „Je zajímavé, že tehdejší bulvární tisk se přikláněl k sebevraždě nebo dokonce vraždě, zatímco ten seriózní hovořil o vypadnutí 
z okna při krmení holubů. Jeho smrt však zůstane asi navždy neobjasněna," konstatovala jedna ze studentek.

Mně v tu chvíli proběhlo hlavou, jak překladatelka Hrabalových textů do němčiny a jeho přítelkyně hned po smrti jasně řekla, že se jednalo o sebevraždu a legendu 
o vypadnutí při krmení holubů označila za pitomý výmysl a vůbec počastovala české novináře nevybíravými výrazy za to, že se neumějí podívat pravdě do očí. Faktem je, že 
i při nedávných oslavách 100. výročí narození literárního génia řada jeho přátel hovořila o dobrovolném odchodu 
z tohoto světa jako o v podstatě jasné věci. A do médií poprvé pronikly i tehdejší snímky z nemocničního pokoje 
s komentářem ošetřujícího lékaře, který v podstatě sebevraždu potvrdil.

Viděno s odstupem času, studenti z lyské akademie tak vlastně přišli na to, že tehdejší bulvár (pomineme-li konspirativní teorii o vraždě) byl upřímnější a pravdivější než seriózní tisk. Paradox doby.

Celé povídání o smrti Bohumila Hrabala probíhalo před hřbitovem, načež se studenti zašli podívat i přímo 
k hrobu. „Jé, má tu lahev od piva," zaradoval se jeden 
z chlapců a se zájmem zjišťoval, o kterou značku se jedná. Slečny pochopitelně nemohly přehlédnout desítky kočiček, které tradičně zdobí místo Hrabalova posledního odpočinku.

Exkurze pak mířila dál. Měli před sebou hledání Sličné Pepiny, legendárního stromu, u nějž si přečetli Slavnosti sněženek a popovídali si o tom. U pramene svatého Joasefa si pak zahráli speciálně upravené Člověče, nezlob se, 
v jehož průběhu odpovídali na otázky spojené s tvorbou Bohumila Hrabala. A co by to bylo za exkurzi po stopách slavného literáta a pijáka piva, která by nekončila v kultovní Hájence?

O PROJEKTU SAMOTNÉM

Projekt se skládá ze dvou částí. V první části se žáci seznámí se společensko-historickým kontextem doby Bohumila Hrabala, s životem 
a tvorbou daného spisovatele a připraví se na druhou část projektu, tj. exkurzi do Kerska. Vzhledem k tomu, že k daným úkolům žáci používají internet, je tato část projektu plněna ve škole. Úkoly lze případně zadat jako domácí práci s následnou společnou kontrolou v hodině literatury. Celou první část lze s časovou rezervou dobře zvládnout za 3 vyučovací hodiny. Prvním úkolem je vyluštit křížovku, která má žáky seznámit 
s pojmy a osobnostmi doby Bohumila Hrabala a zároveň je motivovat 
k další práci.

Veronika Brynychová

CÍLE PROJEKTU O BOHUMILU HRABALOVI

Hlavním cílem tohoto projektu je, aby si žáci uvědomili význam osobnosti Bohumila Hrabala pro literaturu 2. poloviny 20. století. V rámci projektu žáci rozvíjejí základní klíčové kompetence, jako jsou kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální a občanské kompetence. Projekt je určen pro jednu třídu žáků SŠ. Celý tento projekt má povzbudit zájem studentů o literaturu. V průběhu projektu se střídají činnosti, formy i metody práce, a tím by se měl stát pro žáky atraktivnější. Žáci mají nejen získat patřičné literární znalosti, ale přímo v místě, které dýchá zvláštní atmosférou, pochopit východiska Hrabalovy tvorby.

Veronika Brynychová