Studenti pěti zemí se potkávají během školního roku v jednotlivých hostitelských zemích. O pobytu zahraničních studentů 
u nás, kdy hostiteli byli studenti lyské obchodní akademie, jsme už psali.

Před několika dny se naopak lyští studenti vrátili z týdenního pobytu v Litvě. O jejich jedinečných zkušenostech jsme si povídali s Denisou Kosíkovou, Anetou Gondolovou a Karlem Němcem.

Do hlavního litevského města přiletěli 18. února a na místě se setkali se studenty
z jiných zemí. První chvíle trávili na hotelu a pochvalují si vstřícné přijetí. „Byli všichni opravdu velmi přátelští," shodují se všichni tři.

Pak nastal přesun do různých rodin. „Trochu nás vyděsil přesun do malé vesničky Skriedžau nedaleko Kaunasu. Ale po chvíli jsme zjistili, že 
v rodinách mezi těmi přátelskými lidmi je to o hodně zajímavější, než být ubytován 
v hlavním městě na hotelu. Já jsem si například sebou vezla vlastní kávu, ale oni ji tam už pro mě měli koupenou. To bylo fajn," vybavuje si Aneta.

Denisa se už s litevskou kolegyní, u které spala, setkala 
u nás v Čechách. „A jelikož ona strašně krásně zpívá, hned po příjezdu jsme si daly spolu malý soukromý koncert. Byl to trénink na druhý den, kdy oni pro nás ve škole přichystali slavnostní přivítání, samozřejmě s hudbou 
a zpěvem," vypráví Denisa.
„Snad všichni Litevci jsou umělecky nadaní," navazuje Karel. „Buď umí dobře zpívat, nebo hrajou na různé nástroje," všiml si Karel Němec.

„Hrají buď na klavír, nebo taky na takový speciální nástroj, něco mezi kytarou 
a loutnou, taková zvláštní drnkačka," směje se Denisa.

Všem se do paměti vryly místní lidové slavnosti. Zatímco u nás se připomínal masopust, v Litvě vyháněli zimu a slavili příchod jara. „Trochu se to podobalo naším čarodějnicím, protože na konci spálí takovou zvláštní dívčí figurínu," popisuje Aneta.

V souvislosti s tím je překvapilo také místní klima. Čeští studenti z Lysé byli podle vlastních slov připraveni až na sibiřskou „kosu". Jenže všechno bylo jinak. „Když jsme přiletěli, bylo tam zhruba stejně jako u nás, možná 
o něco tepleji. Místní říkali, že s námi přišla teplá vlna," vypráví Karel.

Samozřejmě došlo i na plnění projektových záležitostí. Ve škole prezentovali výsledky z besedy s psycholožkou na téma „Tolerance a nenávist mezi lidmi" (besedy se uskutečnily ve všech partnerských zemích), vyhodnotili hromadně dotazník na téma „Nenávist" a vytvářeli plakáty 
o toleranci. Zážitkovou část projektového setkání tvořila vystoupení zástupců jednotlivých zemí o jejich tradičních zvycích či zpěv společné písně v šesti jazycích.

Podle ředitelky lyské obchodní akademie Ivany Dvořákové poznali studenti i jeden zásadní rozdíl mezi oběma zeměmi. tedy Litvou 
a Českem. „Zatímco před nedávnem žilo v Litvě 3 a půl milionu obyvatel, dnes už jsou to necelé tři miliony. Jejich intelektuální elita odchází do cizích zemí. Ale ne jako u nás, pouze studovat a pak se vrací, ale natrvalo. Děti všech tamních učitelů žijí v cizině, do Litvy jezdí jen na dovolenou. Což je poměrně smutné," říká ředitelka.

Studentům akademie však týdenní pobyt přinesl velké zkušenosti. „To vidíte na vlastní oči, jak i z některých nepříliš průbojných studentů se stávají prakticky jiní lidé. V tomto ohledu jsou tyto zkušenosti k nezaplacení," zakončila ředitelka školy.