Účelem opravy byla především výměna dožilé střešní krytiny na dvou věžích hradeb. „Rozpadající se řezaný smrkový šindel, který byl při posledních opravách použit, jsme nechali vyměnit za odolnější modřínový. Ručně štípaný modřínový šindel se oproti předchozímu vyznačuje mnohem delší životností. Došlo také na opravu či výměnu poškozených částí krovu a na revizi cimbuří mezi opravenými věžemi,“ upřesnila místostarostka Stanislava Tichá.

Projekt vyšel na 1,41 milionu korun. Na opravu získala radnice dotaci ve výši 280 tisíc korun z kraje.

Jankovické sídliště prochází revitalizací. Letos jej čeká čtvrtá etapa.
Obrazem: Proměna Jankovic pokračuje. Na sídlišti přibudou stromy a zastávka

Vyhlídkové věže a ochoz městského opevnění Na Rejdišti jsou zdarma veřejně přístupné od března do prosince za denního světla. Vstup na hradby je možný na vlastní nebezpečí za dodržení podmínek daných provozním řádem u vstupu. Ten zahrnuje mimo jiné zákaz vstupu po setmění a zákaz vstupu v případě nepříznivých klimatických podmínek, čímž se rozumí například teplota pod nulou, námraza, sněžení a silný vítr a další.

Středověké hradby byly dokončeny kolem roku 1337 a jejich podoba se během staletí proměňovala. Nejvýrazněji počátkem 20. století, kdy romantizující rekonstrukci dochované části městského opevnění provedl architekt Ludvík Lábler.