Služby pro uživatele drog, tedy K-centra 
a Centra terénních programů, slučujících se občanských sdružení Semiramis a Laxus v roce 2011 ve Středočeském (patří sem i Nymbursko a Boleslavsko), Královéhradeckém a Pardubickém kraji odborně zlikvidovaly více než 441 a půl tisíce použitých, tedy pro veřejnost potenciálně nebezpečných stříkaček.

Pracovníci obou sdružení jsou navíc v kontaktu s polovinou odhadovaného počtu nitrožilních uživatelů drog ve zmíněných třech krajích. Vznikající organizace se tak řadí k největším poskytovatelům služeb prevence drogových závislostí v České republice.

Vyplývá to ze společné výroční zprávy obou sdružení za rok 2011, která právě spatřila světlo světa a kde také zájemci najdou podrobnější informace. V elektronické podobě je k dispozici na stránkách www.os-semiramis.cz 
a www.laxus.cz.

„Kdyby se všechny stříkačky zajištěné v roce 2011 pracovníky Semiramis a Laxus položily v řadě za sebou, tvořily by pruh dlouhý 48,5 kilometru," popsal vysoké množství stříkaček mluvčí sdružení Ondřej Urbanec.

Kromě injekčního materiálu vybraného v rámci výměnných programů od narkomanů, šlo o téměř 3 tisíce stříkaček odhozených v ulicích měst. Ty ohrožují i širokou veřejnost, protože mohou být infikovány některou z nebezpečných infekčních chorob, jako jsou žloutenky typu B a C nebo virus HIV.

„Loňský počet zlikvidovaných stříkaček je ještě o téměř 30 tisíc vyšší než v roce 2010. Pracovníkům obou sdružení se totiž daří navazovat do výměnných programů stále více uživatelů drog, kteří by jinak nebezpečný materiál odhazovali v nejlepším případě do komunálního odpadu nebo rovnou na ulici," uvedl mluvčí Urbanec.

Při práci s uživateli drog ale zdaleka nejde jen o výměnu stříkaček. Kontaktní pracovníci se navíc snaží klienty motivovat k zodpovědnosti.

Důležitou součástí práce sdružení je působení na uživatele drog směrem k bezpečnějšímu životnímu stylu 
a chování. A to i vůči jejich okolí.

„My jsme první, kdo je konfrontuje s tím, že může nastat velký problém, když stříkačku odhodí. A že mají také trestní odpovědnost, zvláště pokud jsou nakažení nějakou nemocí," vysvětluje Michaela Rejšková z Centra terénních programů Středočeského kraje Semiramis.

Další věcí je, že klienti výměnného programu, často sociálně destabilizovaní, mohou využít sociálně-právního poradenství, nechat se otestovat na nebezpečnou žloutenku typu C nebo pod vedením zkušených odborníků směřovat 
k abstinenci a případné léčbě.

V kontextu stále se snižujícího množství peněz vynakládaných státem a kraji na sociální služby v oblasti protidrogové prevence je podle vedení obou organizací počet zajištěných a zlikvidovaných nebezpečných stříkaček v minulém roce zvláště významný. Jak občanské sdružení Semiramis, tak Laxus se stejně jako řada dalších neziskových organizací potýkají s nedostatkem financí na provoz 
a jsou nucena omezovat některé služby a propouštět zaměstnance.

„Stále stojíme před hrozbou dalšího omezování nebo 
i uzavírání služeb z finančních důvodů, Bez odborné péče by tak zůstaly stovky uživatelů drog, kteří by neměli kam odevzdat použitý injekční materiál, takže hrozí, že bude ležet v parcích a ulicích 
a ohrožovat veřejné zdraví a majoritní populaci. Když vezmeme v úvahu počet použitých stříkaček zlikvidovaných loni jen našimi organizacemi, je jasné, že by se po uzavření dalších nízkoprahových služeb pro uživatele drog někde musely objevit. Nemluvě o tom, že se uživatelé drog mimo jiné nebudou mít kde nechat otestovat na infekční choroby," doplnil ředitel Laxus Pavel Plaček.