Zkouška toho, jak by mělo usazení mostovky vypadat, se uskutečnila už před několika týdny, kdy nákladní loď zahradila řeku na místě, kde má budoucí lávka stát. Až půjde o skutečnou operaci, nákladní loď bude mít zmíněnou mostovku naloženou a přímo z lodi se bude usazovat na své místo. To potvrdil mluvčí společnosti, která práce na novém přemostění Labe provádí, Michal Talián.

„Mostu o plánované délce 210 metrů dominují dva hlavní nosné oblouky, rozevřené do písmene V, mezi které bude uložena takzvaná mostovka, tedy část lávky sloužící pro pohyb chodců, případně vozidel. V červnu čeká stavbaře za pomoci lodního statika celkem ojediněle prováděný přesun dílu lávky na lodi a jeho následné vyzdvižení do definitivní pozice, kde bude nejprve dočasně a poté i finálně upevněn,“ uvedl Talián.

Ještě podrobněji to popsal Petr Vítek, specialista pro obory betonové a mostní konstrukce.

„Střední konstrukční díl se příčně přesune přibližně o 20 metrů nad tok, kde je již připraven nakládací dok. Následně se díl zvedne a podpluje ho loď, na kterou bude spuštěn. Tato technologie výstavby rozhodně není něčím, co by bylo na stavbách běžně k vidění. Ke každému projektu zvlášť zpracováváme vhodnou technologii výstavby a v případě nymburské lávky hrál primární roli respekt z vody. Vhodnost zvoleného řešení jsme však vyhodnotili také s ohledem na bezpečnost práce a na případnou nutnost stavby pomocných konstrukcí,“ vysvětlil Petr Vítek.

Ten ocenil celý kvalitní projekt a budoucí funkčnost nové nymburské lávky.

„Nejvyšším cílem inženýrského přístupu je navrhnout stavbu, která bude efektivní. To znamená, že plní všechny požadavky, z nichž hlavní je přenášení zatížení a zároveň elegantní dojem, využití moderních technických poznatků i materiálů. Co se týče návrhu, troufám si říci, že nymburská lávka je skutečně velice zdařilým projektem, a město Nymburk v tomto smyslu udělalo maximum, aby přes Labe vedla působivá a současně plně funkční mostní konstrukce,“ uvedl Petr Vítek.