Návštěvníci si mohli nechat změřit tlak, vyzkoušet kompenzační pomůcky nebo masážní křeslo. Historii sociální pomoci připomněla ve svých slovech libická evangelická farářka Marta Zemánková. Potom o téměř třicetiletém příběhu libického střediska pohovořila Zdeňka Doušová.

„Právní subjektivitu máme od roku 1991 a tehdy se poskytovala pečovatelská služba. Evangelický domov se dočkal svého otevření o pět let později, a to v rekonstruovaných prostorách bývalé základní školy. Nyní poskytujeme celou řadu sociálních služeb,“ uvedla.

Libický Domov pro seniory má dnes kapacitu sedmadvacet míst, v sousedních Opolanech a v Pátku funguje Domov se zvláštním režimem, přičemž cílovou skupinou jsou lidé s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Domovy obdržely certifikát Vážka od České alzheimerovské společnosti, jenž zaručuje vysokou odbornou péči pro postižené osoby.

„Posláním střediska je poskytovat ve svých zařízeních odbornou pomoc, péči a podporu lidem v nepříznivé situaci dané stářím, zdravotním postižením či tíživou sociální situací. Naše služba je založena na křesťanské lásce, lidském vztahu, vzájemném respektu a oboustranné důvěře. Svou prací chceme uživatelům našich služeb pomoci žít v co největší míře běžným a důstojným způsobem života,“ vysvětlila vedoucí střediska Pavla Koděrová.

Jako jiná podobná zařízení, tak i vedení střediska musí průběžně řešit řadu problémů. Například až do 14. července probíhá v obchodním centru Tesco hlasování pro projekt Pomozte nám zkrotit slunce. Když bude úspěšný, tak obyvatelé domovů dostanou do oken stínící techniku. Dalším problémem je rekonstrukce výtahu v libickém domově. Nezbývá než věřit, že se zmíněné problémy zvládnou.