Bez pitné vody z vodovodu je většina stratovských obyvatel už několik měsíců. To by se však mohlo už v červenci změnit.

Obec se po dohodě s odborníky na hydrogeologii rozhodla, že původní vrt, ve kterém se objevila nekvalitní voda, ještě prohloubí.

Někteří obyvatelé, zvláště ti starší, už jsou netrpěliví, protože pitnou vodou zásobují svou domácnost z PET lahví, jejichž dostatek ale obec každý týden zajišťuje. „Je to problém. Každý týden musím tahat balíky s vodou,“ postěžovala si místní obyvatelka, paní Šubrtová.

Ještě před pár týdny stála v obci cisterna s pitnou vodou, kterou dodávaly Vodovody a kanalizace Nymburk.

Podle starosty Josefa Horváta však tento náhradní způsob zásobování pitnou vodou velmi zatěžoval obecní rozpočet. I dovoz PET lahví však prý není nejlevnější.

Situace by se zřejmě měla v dohledné době změnit. Nyní probíhá 21 dnů čerpacích zkoušek. „Lidé nevidí, co to všechno obnáší. Jedenáctého července půjde vzorek vody na chemický rozbor a pokud bude voda v pořádku, pustíme ji do vodovodu,“ ujistil Horvát.