Asi třicítka zájemců tak dvě hodiny po obědě premiérově prošla část této stezky a seznámila se s velkými informačními tabulemi. „Ty nahradily malé, z kterých zbyla už jen jedna u skautské klubovny. Všechny ostatní už vandalové stačili zničit,“ nechal se slyšet zástupce Polabského ekocentra a zastupitel Zdeněk Souček.

Podle něj je unikátní takováto stezka vlastně ve městě, za posledním domem. Zdobí ji celkem deset nových tabulí s fotografiemi flóry a fauny a s popisnými texty. V areálu Na Čábelně vypustily děti uzdravené káně, sojku a čtyři ježky. Všechna zvířata pochází ze stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Pátku. „Stezka vede od bufetu U lupiče podél Labe až na soutok, potom přes slepé rameno Labe Skupici na Huslík. To je část lužního lesa. Tabule informují i o dnešních a bývalých slepých labských ramenech,“ upřesnil šéf stanice Luboš Vaněk.