Jak se jmenuje kniha, která vám nedávno vyšla? O čem je, kdo ji ilustroval nebo doplnil fotografiemi?
Kniha se jmenuje Milostné hledání, nacházení a ztrácení a je součástí projektu, který doprovází ještě výstavy a divadlo. Kniha má umělecký 
i psychologický charakter. Každý aspekt partnerství je doprovázen fotografií se svižným popisem (výstava je k vidění v Hálkově divadle v Nymburce do konce ledna – pozn. aut.). U každého tématu kromě popisu naleznete doporučení a vhodné afirmace (myšlenky, slova, která nás napadají a která vyslovíme – pozn. aut.).

Jak vznikl nápad na napsání takové knihy?
V poradně se setkávám s lidmi, když řeší partnerský nesoulad a přáli by si obnovení harmonie. Jsou principy, které je třeba ve vyrovnaném 
a harmonickém partnerství ctít, i když jejich vybalancování je věcí umění. Lidé se řídí svými „instinkty", které vznikly z odkoukaných vzorců, z prožitých zkušeností 
a traumat, a proto nejsou často konstruktivně nastaveny. Znalost a přijetí funkčních principů by ušetřila mnohá trápení a tak mne napadlo některé principy stručně popsat. Protože doba je uspěchaná, zvolila jsem stručnost a obrazový doprovod.

Předmluvu napsal Jan Cimický. Jak došlo ke spolupráci s ním?
Pana doktora Cimického znám ze studií a proto jsem ho požádala o laskavost, aby si knihu přečetl a případně se 
k ní vyjádřil. Jsem tedy ráda, že se ujal předmluvy.

Jak dlouho jste na knížce pracovala?
Text byl vcelku rychle, ale to kolem dalo zabrat (smích). Fotilo se hlavně v roce 2012.

Pro koho je určená a kde si ji čtenáři na Nymbursku mohou pořídit?
Je k dostání v Hálkově divadle, TICu Nymburk a obou nymburských knihkupectvích.

Máte už nějakou zpětnou vazbu na knížku? Jak od čtenářů, tak odborníků?
Před Vánoci si několik lidí knihu koupilo a vrátili se pro další, protože se jim líbila a považovali ji za hezký dárek. Tak to mě moc potěšilo.

K vaší práci psychologa. Kde vás mohou lidé s nějakým problémem vyhledat, co jim nabízíte?
S klienty se setkávám nejvíce v Nymburce, druhým místem je Praha. Obvykle mne lidé vyhledají, protože si přejí vylepšit to, jak se cítí a své vztahy. Tak společně hledáme cestu, jak to udělat. Pro každého je třeba nalézt individuální způsob.

Řešíte s klienty pouze vztahy, nebo i jiné problémy?
Sice se hodně věnuji partnerským vztahům, ale základ mé práce je vést lidi k psychické harmonii. Ráda pracuji technikou KERP, která moudrý postoj přivádí do zvnitřnění a uvolňuje bloky. Je dobře využitelná například při práci se žárlivostí, úzkostnou poruchou, traumatem, agorafobií, šikanou, s bloky v partnerství a sexualitou. Spíše než na tématu, záleží na psychice klienta. Velmi dobrou zkušenost mám se sportovci při řešení stresu v turnaji, při rozvoji sebelásky.

V čem vidíte poslání své práce?
Přinášet do života lidí lásku 
a harmonii.

Můžete na sebe prozradit, že vy sama máte občas problémy, které řešíte s některým z kolegů?
Osobní růst si neumím představit bez učení se od lidí a sebezkušenosti s psychickými dovednostmi. Takže děkuji mnoha mým učitelům, kteří jsou a byli nejen skvělými profesionály, ale především lidmi s velkým „L".

Máte nějaký návod na šťastný život bez stresů a depresí?
Nesledovat zpravodajství (smích), udržovat harmonii mysl – srdce – tělo, pracovat 
s vnitřní psychoenergií. Užitečné jsou tématické meditace. Základ je sice klasické zklidnění, dále je však třeba znalost principů, které odpovídají duševní síle.

Jaký máte názor na knížky, přednášky a vůbec práci takových mluvčích, duchovních učitelů, jakými jsou například Louise L. Hay, Eckhart Tolle či Wayne W. Dyer?
Určitě jsou nositeli mnoha moudrých myšlenek a inspirací.

Může opravdu člověku změnit život knížka Miluj svůj život nebo film Proměna?
Kniha a film Miluj svůj život určitě může ovlivnit a znám lidi, kterým dokonce zachránila život. Je prokázáno, že myšlenka, víra ovlivňuje život. Kniha je nositelkou myšlenky, proto může ovlivnit život. Pod vlivem Frederica Nietzscheho lidé páchali sebevraždu.

Eduard a Míla Tomášovi jsou 
u nás pojmem. Jak je vnímáte vy?
Dobře. Každý jdeme svoji cestou, která nás baví… Aby nás bavila je podmínka.

Nedávno mě zaujal jeden Francouz, který se živí pránou. Nejí. Přetransformoval buňky a je spokojený. Jsem přílišný materialista a neznaboh, když řeknu, že mám rád svíčkovou, bramboračku a pivo?
Mně zkušenosti ukazují, že tělo člověka potřebuje různé výživné hodnoty ke správné funkci. Spíše jsem se setkala 
s lidmi, kterým hladovění neprospělo, nepodporuji asketismus. Lidé hledající duchovní naplnění často podceňují hmotu, do které jsme se narodili. Zdravému přístupu ke stravě – bez pivka a bůčku – i různým očistným kůrám rozumím. Souhlasím s tím, že můžeme čerpat energii ze světla, z prány, že můžeme množství potřebných kalorií snížit, ale životu zcela bez jídla, tomu fakt nevěřím.

Vzájemnost (úryvek z knížky Milostné hledání, ztrácení a nacházení)

Lásko, odemykáš nás.
Jsem tu pro tebe, jsi tu pro mne.
Milování se proměnilo v Lásku.
V tichosti Být uprostřed Lásky.
Nesmrtelnost je na dosah.
Jsme tu pro Slunce, pro Lunu, pro Člověka.
Být milován, být přijat alespoň jedním člověkem, je přáním a zároveň šancí každé narozené bytosti. Rodiče jsou ti první, kteří dotýkáním předají miminku základní pocit vzájemnosti. V průběhu dětství a dospívání je přirozený prožitek individualizace a oddělenosti namístě. A jak praví básník Eduard Petiška: „Ztratili jsme něco vzácného už v dětství a zbytek života trávíme tím, že po tom dychtivě a tvrdošíjně vztahujeme ruce."
Prožitek vzájemnosti s matkou v době před narozením se odehrává na fyzické úrovni, přijetí rodiči po narození se děje bez vědomé účasti dítěte, je to dar. V době dospělosti jde o to být aktivním spolutvůrcem vzájemnosti. Upřímnost srdce a vnitřní čistota jsou předpokladem jakéhokoliv kvalitního osobního vztahu. Budoucnost vztahu je velmi závislá na schopnosti partnerů aktivně tvořit lásku ve svém srdci a vnímat partnera srdcem. Vzájemnost umí čerpat ze zdánlivých protikladů, umí protiklady sjednocovat. Skutečný vztah udržuje harmonii na všech úrovních, zachovává rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Skutečný vztah se realizuje na úrovni citu, hmoty i skutků. Osobní vztah umožňuje prožít porozumění, porozumění je základem lásky, láska je cestou k uzdravení duše, uzdravené duše jsou šancí pro Zemi.
Afirmace: Hluboce si uvědomuji princip přátelství a lásky. Tento princip vyzařuji ve svém partnerském životě i v celém svém životě.

VIZITKA – RADANA ŠTĚPÁNKOVÁ se narodila v roce 1970 v Městci Králové, v současnosti žije v Nymburce. Po promoci na Univerzitě Karlově v Praze absolvovala výcvik v individuální 
i skupinové psychoterapii, další teoretické vzdělávání v této oblasti při Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Dále absolvovala například výcvik v rodinných konstelacích, v imaginativních technikách, v arteterapii a řadu seberozvojových workshopů (např. logoterapii, léčba poruch příjmu potravy, meditace jako cesta, krizová intervence). V současné době je těžiště její práce 
v individuální psychoterapii v psychologické ambulanci v Nymburce 
a v Praze. Pracovala v Pedagogicko – psychologické poradně Nymburk (1993–2006), kde se jako psychoterapeutka věnovala práci s rodinou a mládeží. Její stránky najdete na: www.rovena.info.