Práce bude provádět stejná firma, která byla zhotovitelem i loňské první etapy a s níž je radnice spokojena. „Práce postupovaly v souladu s projektovou dokumentací a bez větších problémů,“ potvrdil místostarosta Bořek Černý.

Druhá etapa zahrnuje rekonstrukci ulice Jasmínová, části ulice Sadová a přilehlých chodníků a cest. V rámci stavebních úprav dojde k výměně povrchu vozovky, vybudování parkovacích stání, chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení. Úpravy na klidový park se dočká i první ze dvou vnitrobloků v Jankovicích.

V úvodní fázi prací je podle plánu nutné pokácet čtyři stromy. O zeleň ale lidé nepřijdou. „Právě návrhu zeleně byla u tohoto projektu věnována maximální péče. Káceny jsou pouze nezbytně nutné kusy stromů, oproti tomu mnohonásobně větší počet stromů a keřů bude vysazen. V Jankovicích přibude 150 stromů v ulicích a 52 stromů ve vnitroblocích,“ uvedl Petr Černohous, zastupující mluvčí radnice.

Po čas rekonstrukce je vyjednáno náhradní stání pro osobní auta. „Domluvili jsme se s majitelem bývalé výtopny, řidiči mohou parkovat v jejím areálu,“ konstatoval místostarosta Černý.

Zahájení stavebních prací zdržely o několik týdnů námitky podané v rámci výběrového řízení. To už je nyní ukončeno a s vybraným zhotovitelem, kterým je firma z Hradce Králové, město podepsalo smlouvu o dílo. V tuto chvíli pokračují přípravné práce včetně vytyčení stavby a sítí.

Druhá etapa má stát přibližně devatenáct milionů korun. Radnice žádala o dotaci ve výši šest milionů korun, ale neuspěla, a tak bude muset celou částku zaplatit z městské kasy.