Firma okamžitě po předání staveniště zahradila část parkoviště pod Eliškou na labském břehu. Tedy místo, kde bude nová lávka stejně jako ta předchozí začínat. „V následujících dnech začne zhotovitel připravovat staveniště, vytyčovat inženýrské sítě a provádět zaměřovací práce. Prosíme občany o respektování zákazových značek,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Stavební povolení má město už od loňského prosince. Nová lávka o délce 228 metrů bude umístěna v ose bývalé lávky, která byla stržena 3. srpna 2018. Spojovat bude levý a pravý břeh Labe, městskou část Zálabí s centrem města. Autorem vítězného návrhu je společnost SHP – Stráský, Hustý a partneři. Projektant Jiří Stráský je autorem i předchozí stržené lávky. Ta nová bude široká čtyři metry a nově ji budou využívat cyklisté i pěší.

Fotogalerie: Stará lávka byla stržena 3. srpna 2018

Vítězná firma na zhotovitele lávky přes Labe uspěla s nabídkovou cenou 104 949 961 korun bez DPH. Původní odhady při výběru nového návrhu lávky hovořily o ceně kolem 40 milionů korun. V závěru loňského roku však radnice zveřejnila, že rozpočet na lávku by měl být 76 milionů. A později starosta přiznal, že se rozpočet lávky zřejmě nevejde ani do 100 milionů korun. To výběr zhotovitele potvrdil. Drtivou většinu nákladů zaplatí dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Hodnotící komise posoudila podané nabídky. Následně proběhla elektronická aukce, kde oba dodavatelé optimalizovali své nabídky dle hodnotících kritérií, která byla zadána při zahájení zadávacího řízení. Z elektronické aukce vzešla jako nejvhodnější a nejvýhodnější nabídka od zmíněné společnosti.

V akutních případech budou moci projet po lávce i záchranáři, hasiči či policisté. Její konstrukce bude snadnější na kontrolu a je koncipována s důrazem na minimalizaci případné koroze. Právě koroze lan byla hlavním bezpečnostním rizikem u předchozí lávky. Po jejím stržení se koroze lan skutečně prokázala.