Chodci tak pokračují po Boleslavské třídě od prvního kruhového objezdu kolem hlavního vjezdu do nemocnice směrem k bazénu po levém chodníku a zábrany je nasměrují do vrat bývalé tržnice. Po někdejších stáncích už není ani památky, cesta podél části prosklené stěny bazénu je vytyčena z obou stran zábranami a ústí do Nerudovy ulice poblíž hlavního vchodu do bazénu.

Zpřístupnění této cesty pro chodce potvrdila i mluvčí radnice Pavla Kukalová. „Pro větší komfort chodců jsme otevřeli koridor v místě bývalé tržnice, tedy podél bazénu zezadu, z Nerudovy ulice na Boleslavskou třídu,“ uvedla.

Z Boleslavské třídy směrem od železničního nadjezdu ke Zbožské ulici se musí chodci dostat na chodník podél budovy policejního ředitelství, kudy dojdou na výpadovku směrem k sídlišti.

Uzavírka křižovatky pokračuje do konce července, kruhový objezd by měl být v provozu nejpozději v polovině srpna.