Takové obavy by však chtěl investor rozptýlit. „Chceme stavět domov pro seniory, nikoliv obchodní centrum. Domov seniorů ze své podstaty zatěžuje své okolí dopravou jen minimálně. Naopak, kdybychom nakonec s vedením města nedospěli ke společné dohodě, místo domova seniorů bychom zde v souladu s územním plánem vybudovali bytovou výstavbu, čímž by dopravní zatížení v lokalitě vzrostlo násobně,“ upozornil Martin Fojtík z fondu PFFL, který je investorem projektu.

Starosta Tomáš Mach to ale vidí jinak. „Jako zástupce samosprávy stojím na straně občanů. Místní s touto stavbou v klidové zóně zásadně nesouhlasí, což podpořili navrženou peticí. Já jen říkám, že takto velký objekt s velkým parkovištěm do klidové zóny Jankovic nepatří. Lokalita není na podobnou stavbu připravena,“ řekl starosta.

Problém s dopravní obslužností

Podle svého vyjádření pozval zástupce investora k jednání na radnici poté, co se na něj obrátili někteří místní a žádali informace o dalším postupu. „Upozornil jsem je na klíčový problém s dopravní obslužností v této lokalitě, který vyvstává již nyní, natož když v místě zesílí doprava potřebná k obsluze domu se 140 lůžky, stravováním a ostatními doprovodnými službami,“ sdělil.

Vizualizace budoucí podoby Alzheimer centra v Drahelicích.
Podívejte se: Z doků má vyrůst Alzheimer centrum. Zpřístupní i labské nábřeží

Druhým rozporem je pak odmítavý postoj samotných místních obyvatel. „Seznámil jsem tedy zástupce investora se situací a nastala přibližně půlroční odmlka. Poté mi sdělili, že prověřovali i jiné varianty dopravní obslužnosti plánovaného objektu, ale bohužel se museli vrátit ke stávající přístupové cestě,“ dodal Mach.

Pracovní místa

Zástupce investora Fojtík nastalé situace lituje. Při záměru postavit domov důchodců za své peníze očekával ze strany města větší pochopení a vstřícnější jednání. „Je nutné si uvědomit, že nový domov seniorů přináší do každé lokality nejen špičkovou péči o naše babičky a dědečky, ale také nová pracovní místa,“ připomněl.

V případě Nymburka se prý počítá s cca 70 až 80 novými pracovními pozicemi. „A vytváří také příležitosti pro místní dodavatele potřebných navazujících služeb,“ podotkl Fojítk.

Vizualizace městských lázní po dokončení nové fasády.
Víme, co bude s bazénem. Nemocnice jej chce využít pro rehabilitaci s vodoléčbou

Zda však skutečně při výjezdu na Kamenné Zboží vyroste domov pro seniory, nebo dojde k další bytové zástavbě, v tuto chvíli nikdo neví. „Stavba nového domova seniorů je v ohrožení,“ říká bez obalu zástupce.

Také starosta zatím napevno počítá se vznikem domova pro seniory jen v lokalitě bývalých doků. „O tomto záměru jsme věděli od samého počátku a vzhledem k požadavku investora na odkup části okolních pozemků v majetku města jsme měli i možnost ovlivnit jeho podobu,“ říká v narážce na to, že o projektu u Jankovic se vedení města podle něj dozvědělo až z médií.