Kvůli tomu, že zastávka Hořátev je nyní bez stálého dozoru, množí se případy vandalství a dokonce krádeží na těch, kteří dojíždějí na zastávku na kole. Dochází k prořezávání duší a pneumatik bicyklů, které mají jejich majitelé zamčené ve stojanech. Za deset let, co je zastávka neobsazena pracovníkem ČD a čekárna uzavřena, podstatně zchátrala budova zastávky i čekárny. Cestující, kteří zastávku využívají, se podle starosty nemají za nepříznivého počasí kam ukrýt při čekání na spoj.

S tím však nesouhlasí mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. „Zastávka Hořátev je vybavena přístřeškem a lavičkami pro cestující. V příštím roce počítáme s opravou fasády, oken a celkového stavu budovy. Součástí budovy je byt, ve kterém je nájemce,“ uvedl mluvčí Správy železnic.

Starosta se zlobí i kvůli tomu, že zatímco na jedné straně mu bylo řečeno, že na opravy hořátevské zastávky nejsou peníze, jinde jsou podle jeho názoru vynakládají naprosto nesmyslně. „Letos se investovaly řádově miliony korun do světelné signalizace u polních přejezdů po celé trati Nymburk – Poříčany, kde přejede jednou za týden traktor, pokud vůbec. Ale prostředky na opravu zchátralé čekárny v Hořátvi, která je navíc uzavřena pro cestující, se neuvolní,“ stěžuje si starosta Hořátve.

Marek Illiaš ale investici do zabezpečovacích zařízení u trati hájí. „Zabezpečení přejezdů na celé trati Poříčany – Nymburk bylo realizováno kromě zvýšení bezpečnosti na přejezdech také z důvodu zvýšení rychlosti na této trati na 100 kilometrů za hodinu. Současně byla provedena i oprava vybraných úseků trati a trakčního vedení,“ konstatoval mluvčí.

Podle vlastního průzkumu, který starosta provedl, využívá služeb zastávky Hořátev denně kolem 160 až 250 lidí. Kromě jiných zastávku využívají zaměstnanci farmaceutických firem sídlících na kraji obce. „V areálu současně pracuje zhruba 1000 lidí, takže výtěžnost spojů je vysoká a i tito lidé se mě neustále chodí dotazovat, kdy už bude otevřena čekárna, opraven peron, že zde chybí informační tabule o příjezdu, odjezdu, případně zpoždění spojů,“ zoufá si starosta.

Podle něj je nutná rekonstrukce zastávky s čekárnou, přilehlého okolí, nástupiště a umístění informačního panelu. To však podle Marka Illiaše není na pořadu dne. „Stav nástupiště je v souladu s předpisy. V současnosti se neplánuje zřízení informačního systému,“ shrnul mluvčí správce trati.