Vysoké procento sedí i na některé školy na Nymbursku.
Zeptali jsme se vedení škol na Nymbursku, jak dopadly první státní maturity právě u nich.

„Státní část udělali bez problémů všichni. Dva žáci neprošli naší profilovou částí maturitních zkoušek,“ řekl ředitel nymburského gymnázia Jiří Kuhn.

Horší výsledky přišly z tábora SOŠ a SOU v Nymburce.
„Nedopadli jsme nejlépe. Výsledky státních maturit na naší škole kopírují ty celostátní. Jelikož jsme však v profilové části maturitní zkoušky náročnější a zároveň i kriteria pro připuštění k maturitě máme přísnější, tak je procento neúspěšnosti vyšší než je celostátní průměr. Největší neúspěšnost se projevila u nástavbového studia denního i dálkového, tady neuspělo 37 studentů, a menší poté u managementu. Zde se to týká 7 studentů,“ zhodnotil ředitel SOŠ a SOU Jiří Hubálek.

Největší úspěšnost srovnatelná se státním průměrem byla podle Hubálka u žáků průmyslové školy, oboru elektro. Tady neuspělo pouze 5 žáků.

Rozdělené zhruba napůl to mají letos na Střední škole oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem. Čtyřleté obory skončily u státních maturit velmi dobře. „U čtyřletého studia oborů Modelářství a návrhářství oděvů, Grafický design a Oděvní technik neudělala pouze jedna studentka,“ řekla zástupkyně ředitele školy Vlasta Kočová.

Horší situace byla u maturit na tříletém učebním oboru a nástavbovém studiu. „Tady neúspěšnost kopírovala celorepublikový průměr,“ povzdechla si Kočová.