Podle některých tvrzení ministerstva školství neudělal každý pátý student písemnou státní maturitu. Ta se skládá z testů 
z českého jazyka, a buď z matematiky, nebo cizího jazyka. Jak to dopadlo letos na Nymbursku?

Podle ředitele Gymnázia Jiřího z Poděbrad Kamila Břízy u nich dopadla státní maturita úspěšně. „Zatím ještě nemáme výsledky z cizího jazyka, kde byla dominantní angličtina, ale z češtiny a matematiky byli všichni studenti úspěšní," zhodnotil Bříza.

Ten byl s letošním průběhem spokojen. „Nemám žádné připomínky od kolegů matikářů a češtinářů, maturity měly standardní průběh. Jednotná úroveň testů těmto maturitám pomohla," doufá ředitel poděbradského gymnázia.

Pro úplnost je potřeba uvést, že v loňském roce došlo k množství chyb ze strany Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které bylo pověřeno přípravou státních maturit.

„Studenti měli možnost si vybrat snažší a těžší verzi. Rok práce na přípravách nových maturit je znát. Pokud nastaly nějaké drobné technické chyby, byly okamžitě odstraněny. Letos měly maturity hladší průběh," potvrdil Bříza.

Nymburské gymnázium absolvovalo státní maturity 
v pohodě. Jen na jedno zaváhání. „Všichni studenti – celkem asi 80 – byli úspěšní. Jediný student neprošel přes matematiku a bude opakovat na podzim," zhodnotil výsledky ředitel gymnázia 
v Nymburce Jiří Kuhn.

Podle něj by se mohly výsledky rovnat v úspěšnosti těm loňským, kdy se státní maturity konaly vůbec poprvé. „Dokonce si víc než polovina maturantů vybrala z volitelného předmětu matematiku před cizím jazykem," měl přehled Kuhn.

Ten si ale myslí, že jednotná úroveň spíše uškodila těm, kteří chtějí pokračovat na vysoké škole. „Ta úroveň je, 
z hlediska potřeb vysokých škol, například v matematice, nižší."

Ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy Petr Fiala vidí letošní státní maturity v dobrém světle. „Maturita v letošním roce probíhá v mnohem lepší atmosféře a podmínkách. Zlepšení informovanosti a transparentnosti celého procesu hodnotí pozitivně jak učitelé, tak i sami studenti. Jsem rád, že opatření, která jsme udělali, zajistila zadání korektních úloh a že jsme se vyhnuli chybám, k nimž docházelo v minulém roce," popsal průběh státní maturity ministr Petr Fiala.