V Poděbradech nedávno otevřeli nový sběrný dvůr, kam lze nepotřebný nábytek odložit. Přesto se objevil v ulicích města. „Ulice našeho města nejsou určeny pro odkládání nepotřebného nábytku, k tomuto účelu je zdarma k dispozici nově otevřený sběrný dvůr v areálu Technických služeb,“ uvedla mluvčí radnice Radka Kakrdová.

Opakovaně takové situace řeší i v Nymburce. Naposledy se značné množství starého nábytku objevilo ve Vítkovické ulici na sídlišti. Mluvčí radnice Petr Černohous upozorňuje na porušení příslušné vyhlášky a možnou vysokou pokutu. „Umístěním odpadu mimo vyhrazená místa je porušena vyhláška o nakládání s komunálním odpadem na území města Nymburk. V takovém případě může být uložena pokuta až 10 tisíc korun a ve správním řízení až 100 tisíc. Veškerý velkoobjemový odpad je nutné odvézt do sběrného dvora v Drahelické ulici nebo do přistavených kontejnerů každou středu v měsíci,“ uvedl Černohous.

Technickým službám takové případy ztěžují práci a nemohou se věnovat jiným činnostem po městě. „V tomto případě byli viníci vypátráni a potrestáni, ale v mnoha případech odstranění těchto černých skládek uhradí město ze svého rozpočtu, tedy my všichni,“ doplnil mluvčí radnice.