Paní starostko, žijeme v Libici, tak se nabízí otázka, jestli se v obci lidem líbí, jestli jsou tady spokojeni?
Těžko mohu mluvit za občany, ale doufám v to, že většině z nich se v naší Libici žije dobře.

V každém případě se vedení obce snaží dělat všechno proto, aby tomu tak bylo. Například si dovolím tvrdit, že obec a její okolí je dnes čistší a upravenější než tomu bývalo dříve, což prospělo k celkově lepším vzhledu.

Když se ohlédneme za těmi více než dvěma roky, co jste ve funkci starostky, co se podařilo uskutečnit?
Zcela určitě se dominantním projektem tohoto volebního období stala výstavba vodovodu, protože pitná voda v obci moc chyběla. A tento problém se podařilo vyřešit. V současné době se finišuje. Kolaudace je naplánována na 31. března a do konce května by všechny domácnosti měly být připojeny na vodovodní řad. Kvůli covidu máme trochu zpoždění, ale věřím, že všechno úspěšně dokončíme. Celkové náklady dosáhnou částky 47 milionů korun, vedle vlastních investičních prostředků a státní dotace si obec vzala ještě úvěr.

Za další větší projekt lze považovat vybudování dětského hřiště, kde kromě prvků pro menší děti máme i odpočinkovou zónu s altánem a cvičebními stroji pro seniory a dospělé. Aktuálně také nově instalujeme workoutovou sestavu pro naši mládež. Finančně se na výstavbě hřiště podílel Středočeský kraj a dary přispěli i místní sponzoři. Prostor ještě doplnily lavičky, odpadní koše a plánovaná je ještě výsadba zeleně.

close Deník na návštěvě. info Zdroj: DENÍK zoom_in Deník na návštěvě.

Jednou z místních dominant je evangelický kostel. Na něm po řadě let opět fungují věžní hodiny.
Kostel je majetkem evangelické církve, loni se přistoupilo k opravě omítek kostelní věže. Obec se v tomto případě podílela na opravě věžních hodin, které jak říkáte nešly dlouhou řadu let. Chrám patří mezi dominanty Libice, takže hodiny by měly být v pořádku, v podstatě se opět jednalo o celkové zlepšení vzhledu obce.

To jsou ty úspěšné projekty. Co je naopak v obci problém?
Jednoznačně kulturní dům. To je velký problém sám o sobě. Na zmíněném objektu se během minulých let řada závad neřešila, zanedbala nebo podcenila. A nyní se s nimi musíme vyrovnat. Jedním dechem říkám, že kulturní dům k obci patří a byla by škoda o něj nějakým způsobem přijít. Závady jsme začali postupně dle finančních možností odstraňovat, v loňském roce došlo ale na přední části budovy k prolomení střechy a bude tudíž potřeba větší zásah. Celkovou statiku budovy to naštěstí nijak neporušilo. Nyní se zpracovává projektová dokumentace. Podle našich představ by rekonstrukce mohla začít v létě. Tak, aby do zimy byl v pořádku.

Jak funguje spolupráce s místním firmami? Mám na mysli firmu VARI, autoservis U Čerta a podobně?
Spolupráce myslím funguje dobře, firma VARI poskytuje servis technice, kterou obec vlastní.
Dle možností nebo našich potřeb nám pomáhá i jinak, například zapůjčením některých strojů při nedávném uklízení sněhu. Podobně je to i s firmou Autoslužby U Čerta.

Starostka Iveta Myšková se narodila 15. ledna 1976 v Městci Králové, vzdělání má úplné střední odborné. Před zvolením vykonávala funkci ředitelky administrace veřejných zakázek. Funkci starostky vykonává od podzimu roku 2018.