Paní starostko, mám říkat správně v Krchlebech nebo Krchlebích?
Z hlediska češtiny je správně obojí. Místní užívají tu variantu s měkkým i. Tedy v Krchlebích.

Fajn. Jak se vám žije v Krchlebích?
Já jsem se do Krchleb přivdala, bydlím tu 36 let. Postavili jsme tu dům a žijeme tu.

Jaká je atmosféra v obci? A poprosím vás o upřímnost.
Mám pocit, že obec je rozdělena na dva tábory. A to se promítá potom i do spolupráce a vzájemného žití. Ale jinak si myslím, že se v Krchlebích žije dobře.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Co je tím dělícím bodem? V čem se ty dva tábory rozchází?
To byste se asi musel poptat někoho jiného. Ale takhle to prostě je. V zastupitelstvu je to šest ku pěti. Nedokážu to úplně správně vyspecifikovat. Mám pocit, že lidé někdy zapomínají, co se tu udělalo před pěti deseti lety. Část lidí slyší na pomluvy, někdy jsou výtky oprávněné. Je to těžké o tom mluvit.

Před lety jsme registrovali problém rodičů s místní školou. Část jich záměrně přihlašovala děti do nymburských škol, aby nechodily v Krchlebích. To ještě trvá?
Nemám pocit, že by to trvalo. Pokud rodič pracuje v Nymburce, tak je pro něj jednodušší po práci vyzvednout dítě v Nymburce po škole, nebo po kroužku. Organizačně je to pro ně jednodušší. Část dětí je v nymburských školách kvůli jejich aktivitám ve volném čase.

Jaké zajímavé projekty se vám podařily ve vsi uskutečnit?
Získali jsme dotaci na rekonstrukci tělocvičny, kde se vybudovalo nové zázemí. Pokračovalo se školou. V té době tu byly i děti na vozících, které chodily na první stupeň, takže jsme řešili bezbariérovost. Měnila se okna z důvodu tepelných úspor. Vybudoval se chodník od jednoho konce obce na druhý. Rekonstruovali jsme školní jídelnu a kuchyni. Děti se dříve museli přezouvat a chodit přes takový dvoreček, to je dneska propojené. S pomocí dotačních titulů se budovaly také vodovodní přípojky. Ve spolupráci s krajem jsme zrekonstruovali ulici Loučeňská, o níž si dovoluji tvrdit, že je jednou z nejhezčích ulic v kraji, nebo alespoň na okrese Nymburk.

Ležíte na hlavním tahu mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví. Svého času se stávalo ve vaší obci poměrně dost dopravních nehod. Jak vidíte dopravní situaci v obci dneska? Zlepšuje se, zhoršuje?
To byste se musel asi zeptat na dopravním inspektorátu. Já o každé nehodě nejsem informována. Můj pohled je ten, že řidiči jsou neukáznění a obcemi včetně té naší projíždí rychle. V sousedních Všechlapích je měření, které jsem se také pokoušela získat k nám, ale zatím k tomu není vůle. Už v roce 2013 jsme chtěli instalovat alespoň zpomalovací semafory. Byla jsem na několika jednáních, ale nepovolili to. Aktuálně máme schválený projekt na světelný přechod u školy, kde si děti budou moci zmáčknout tlačítko, mít tak zelenou a bezpečně přejít. To by mělo být hotové v letošním roce.

Tím se dostáváme k tomu, jaké jsou vaše plány do nejbližší budoucnosti.
Máme připravený projekt na novou mateřskou školku. Ta stávající nevyhovuje hygienickým normám a předpisům. Připravujeme podlimitní výběrové řízení na zhotovitele. Bude navazovat za zmíněnou zrekonstruovanou školní kuchyni. S tím chceme začít ještě letos. Akci chceme zvládnout bez dotací, zaplatíme ji z obecního rozpočtu.