Starosta Jaroslav Červinka se ve videu na stránkách města lidem žijícím v této ulici omluvil a vysvětlil, v čem jsou příčiny zpoždění prací v Poděbradech.

Generální oprava Revoluční ulice byla několik let z různých důvodů odkládána. Nakonec se letos začalo, ovšem od začátku se vyskytovaly různé problémy. „Stavba se zpozdila proto, že celý projekt byl nekvalitní, a také proto, že se nyní řeší 15 nových plynovodních přípojek, se kterými se na začátku nepočítalo,“ uvedl starosta ve videu směrovaném lidem žijícím v této části města.

V současné době je dokončena část u železničního přejezdu poblíž skláren, kde už se může jezdit. Položen je také povrch u křižovatky s Ovocnou ulicí a zbývá dořešit střední část ulice se zmíněnými plynovými přeložkami. „Věříme, že se vše do konce prázdnin stihne,“ řekl Červinka.

Po dokončení oprav silnice se v září uzavřou chodníky, které budou opraveny po obou stranách a dostanou nový povrch ze zámkové dlažby. Zároveň bude nainstalováno 17 nových lamp veřejného osvětlení, opraveny budou i příjezdové cesty k jednotlivým domům.