Studenti se zapojili do programu Aktion Česká republika – Rakousko pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. V rámci České republiky se jedná o třítýdenní letní jazykové školy s intenzivní výukou němčiny pro české účastníky a češtiny pro rakouské účastníky.