Když si povídáte s občany máte pocit, že se jim tady dobře žije a jsou většinou spokojeni?
Naše obec se skládá ze čtyř částí, patří do ní Opolany, Opolánky, Kanín a Oškobrh. Podle mnohých reakcí lze soudit, že většině občanů se tady žije dobře. Samozřejmě, že všude se najdou nějací nespokojenci a kritikové. Například jsme nedávno zavedli nový varovný informační systém, tedy obecní rozhlas, reproduktory jsou nyní umístěny trochu jinde, než byly původní tlampače. Někteří lidé byli zvyklí, že se jim zvuk nesl přímo do domu nebo bytu, teď si musí třeba vyjít ven nebo trochu popojít a už vzniká problém. Celý projekt však nelze měnit, musí být přesně dodržen, protože se především jedná o varovný informační systém spojený s místním rozhlasem. Opravdu mám ale pocit, že převažuje dobrá nálada.

close Deník na návštěvě. info Zdroj: DENÍK zoom_in Deník na návštěvě.

Krátkým pohledem na zhruba polovinu volebního období, co zejména se podařilo uskutečnit?
Povedlo se dokončit kanalizaci, multifunkční hřiště, zmíněný místní rozhlas. Jsme před dokončením modernizace veřejného osvětlení. Nyní žádáme o dotaci na chodníky a v předstihu už funguje nová autobusová zastávka umístěná naproti prodejně potravin v Opolanech. Podařilo se nám také získat dotaci na zakoupení štěpkovače, tedy drtiče dřeva. Rozdrcený dřevní odpad, takzvanou štěpku, budeme umisťovat k záhonům, které jsou u místních silnic a ulic. A nechci zapomenout ani na dotace, díky kterým dojde letos na rekonstrukci mateřské školy, takže z jednotřídky se stane dvojtřídka.

Do majetku obce dnes patří i evangelický kostel.
Ano, po dohodě s Českobratrskou církví evangelickou došlo v loňském roce k převodu kostela do majetku obce. Objekt by se měl v příštích měsících podrobit určitým opravám. Až skončí současné nepříjemné covidové období, tak chceme v kostele pořádat různé kulturní akce, například koncerty a zajímavé výstavy. Jenom připomenu, že kostel bude dál sloužit církevním potřebám. Nyní ještě jednáme o převodu hřbitova, což je kulturní památka a obec se o jeho údržbu také stará.

Mohl byste zmínit i problémy?
Naším záměrem bylo vybudovat dům s pečovatelskou službou. Jednalo by se o nákladnější záležitost, ale jako problém se ukázalo i vlastní umístění tohoto objektu. Obec nemá vhodné pozemky pro takový dům.

Objevily se také zprávy o krádežích, které postihly vaši obec.
V rámci rekonstrukce a modernizace obecního osvětlení byly staré stožáry umístěny ve sběrném dvoře. S tím, že později budou ještě nějak využity. Začátkem března se ale nějací pachatelé vloupali na skládku a stožáry odcizili. O několik dnů později došlo ještě ke krádeži traktoru, který patřil místnímu mysliveckému sdružení. Vše řeší policie.

A jak zareagujete vy?
Z naší strany musí dojít k účinnějšímu zabezpečení majetku.

Co plánuje chystá obec v příštím období?
Zmínil jsem rekonstrukci opolanské mateřské školy, do září by měla být hotová. Jedná se o investici v hodnotě 7 milionů. Ještě připomenu dva menší projekty. Jednak odpočinkový lesní koutek v Opolanech a rekonstrukci obecní knihovny. A nelze zapomenout na úpravy Hasičské zbrojnice v Opolánkách. V našich plánech je budování chodníků, zatím v Opolanech, ovšem náklady jsou vysoké, pohybují se kolem 25 milionů, bez dotace to nepůjde. Vždyť jenom spoluúčast obce dosáhne na 5, možná dokonce 7 milionů. Máme připravené projekty chodníků v Opolánkách, Kaníně a Oškobrhu, ale to jsou už vzdálenější plány.