Bez kanalizace se v dnešní době nežije dobře. Ale pustit se do jejího zavedení není žádná legrace, to potvrdí každý starosta a občané každé obce, která tuto akci podnikla.
Milčice na Nymbursku jsou jednou z obcí, kde je kanalizace na pořadu dne. V jaké fázi se náročný projekt právě nachází, sdělil Nymburskému deníku starosta Jakub Douděra.

„Momentálně je připravená veřejná část, to znamená hlavní řady jsou položené. Bylo provedeno napojení na čistírnu odpadních vod v Pečkách, dělalo se to ve Velkých Chvalovicích. V současné době řešíme otázku provozovatele, uvažujeme o modelu, že by byla provozovatelem sama obec," nastiňuje současnou situaci starosta a pokračuje: „Rovněž se budují přípojky k jednotlivým objektům, v tuto chvíli je hotová převážná část obce. Je třeba dokončit zbytek, projekt doinvestovat a počítáme, že v souladu s harmonogramem požádáme do konce září o kolaudaci."

Zajímalo nás, co starostu Jakuba Douděru při realizaci projektu mile překvapilo, nebo naopak ho nepříjemně zaskočilo. Starosta nezaváhal s odpovědí ani na vteřinu: „ Při tak náročné stavbě je nutné získat podporu a pokud možno i součinnost občanů. My máme v tomto směru ty nejlepší zkušenosti. Velmi se cením přístupu občanů k projektu. Když si každý vlastník nemovitosti zajistí přípojku ve vlastní režii a zkoordinuje si to sám, pak je to pro obec ohromná pomoc a mám z toho radost."

Stejně tak mají v Milčicích dobrou zkušenost s dodavatelem. Pochvalují si solidní jednání, dobrou koordinaci prací, a dokonce pomoc s technickým řešením stavby.
Uvedená pozitiva určitě nejsou jen otázkou štěstí, ale naznačují kvalitu vztahů v obci.