„V rámci přípravy na rekonstrukci ulice dojde k vykácení několika stromů, které byly vyhodnoceny dendrologem jako zdravotně nevyhovující," řekl starosta Pavel Fojtík.

Alej tvoří i další stromy, nejen zmíněných osm. „Ostatní stromy budou hodnoceny každý samostatně v průběhu rekonstrukce ulice," doplnil mluvčí radnice Petr Černohous.

Pokácené stromy by měly být nahrazeny novými. Podle našich informací by se mělo jednat rovněž o lípy. I vzhledem k tomu, že celá ulice nese název Lipová. „Dojde k výsadbě 12 nových stromů. Z čehož je jeden dub, který bude vysazen na začátku ulice, kde původně stával," uvedl mluvčí.

Podle starosty se práce na rekonstrukci ulice rozbíhají naplno a současné kácení je jen první fáze. „Bylo domluveno s VaK Nymburk, že stavební práce budou probíhat po etapách. Jednotlivé etapy budou prováděny od jedné křižovatky po druhou, a tudíž nebude ulice rozkopána jako celek," vysvětlil starosta.