Stávající firmy a organizace, které v budově působí, budou muset do začátku rekonstrukce odejít. Společnostem spolupracujícím s městem nabídne radnice podle slov prvního místostarosty náhradní prostory.

Studie potvrdila školku

Město zveřejnilo záměr nějak smysluplněji využít budovu bývalé radnice už v březnu letošního roku. Preferovanou variantou byl vznik nové školky, respektive rozšíření sousední školky Čtyřlístek o další třídy. A také vznik komunitního centra pro seniory. Architektonická studie nyní potvrdila, že takovému záměru nic nebrání. „Vzhledem k poloze bývalé radnice vedle mateřské školy Čtyřlístek jsme zvažovali možnost využít objekt pro potřeby sousední školky a rozšířit tak její kapacitu o další dvě třídy, což představuje 30 dětí, včetně propojení přilehlé zahrady se stávající školkou. Jsem rád, že nám tuto myšlenku a možnost potvrdila i výsledná architektonická studie,“ konstatoval místostarosta Zdeněk Vocásek.

Další podlaží mají podle studie využít komunitní centrum pro seniory, kanceláře a podkrovní bytové jednotky. „Studie také počítá s osazením výtahu pro zajištění bezbariérovosti,“ poznamenal místostarosta.

Nájemníci odejdou

V budově bývalé radnice aktuálně sídlí jak organizace spolupracující s městem typu protidrogové či rodinné poradny, tak komerční firmy. Všechny subjekty se v době, kdy se bude blížit čas rekonstrukce, budou muset vystěhovat. Což je reálným odhadem přibližně rok a půl až dva roky. „S působením žádné ze stávajících organizací a firem v době po rekonstrukci v této budově nepočítáme,“ řekl Deníku místostarosta Vocásek. Podle jeho slov je budoucí využití budovy dané. V nejníže položených kancelářích zůstane Nymburské kulturní centrum, v přízemí bude školka, v patře pak centrum pro seniory. A v podkroví byty.

Organizacím spolupracujícím s městem bude chtít radnice nabídnout jiné prostory. Miroslava Zavadila, vedoucího Centra rodinného poradenství Semiramis, které v budově sídlí, informace o nuceném budoucím stěhování nepřekvapila. „Tak trochu jsem s tím počítal už od jara, kdy radnice poprvé oznámila svůj záměr. Pozitivní na tom je fakt, že alespoň máme nějaký čas na hledání dalších prostor,“ řekl šéf společnosti, která na projektech pomoci pro rodiny v tíživé situaci s radnicí spolupracuje. Za podporu je městu vděčný a doufá, že spolupráce bude trvat i nadále.

Případnou nabídku na náhradní prostory za ty v budově bývalé radnice vidí od vedení města jako vstřícný krok, nicméně nedělá si v tomto ohledu zbytečné iluze. „Dlouhodobě víme, jakými město disponuje nebytovými prostorami a nejsem si jist, že by některé vyhovovaly pro naše účely. Musíme mít pro řešení rodinných problémů určité prostředí a podmínky. Proto je možné, že se budeme muset poohlédnout po nějakých komerčních prostorech. Pokud budeme platit tržní nájemné, bylo by pak od města v rámci spolupráce vítané, kdy by na tyto výdaje přispívalo,“ přemýšlí o budoucnosti vedoucí rodinné poradny.

Kolik to bude stát

Aktuálně město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, která bude vycházet ze zpracované architektonické studie od Ivana Sobotky a ze stavebně technického průzkumu, který vybraná firma teprve provede. „Hotová dokumentace za předpokládanou cenu 2,5 milionu korun vyčíslí i předpokládané náklady přestavby celého objektu vily Nebeských. Město hledá i možné dotační tituly,“ doplnil Vocásek.

RADNICE DO ROKU 2004
close Budova bývalé radnice na Palackého třídě nedaleko hlavního nádraží bude v blízké budoucnosti sloužit dětem jako školka a v patře jako centrum pro seniory. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in Honosnou vilu s velkolepou zahradou na rohu dnešní Palackého třídy a ulice Maršála Koněva nechal vystavět velkoobchodník, měšťan a mecenáš Jan Baptist Nebeský počátkem 80. let 19. století pro svou rodinu podle projektu J. Čermáka a E. Prücknera. Zahradě připomínající spíše park s glorietem, kapličkou, sochami a umělým kopcem se říkalo Nebeská zahrada. Dnes zahrada částečně slouží dětem v mateřské škole. V roce 1927 vilu od rodiny koupilo město a nechalo přistavět druhé patro podle plánů místního stavitele Chmelaře. Nebeského vila se tak stala v pořadí pátou budovou, kde sídlil městský úřad, resp. městský národní výbor. Ten na místě fungoval od roku 1929 až do roku 2004. V lednu 2005 se úředníci přestěhovali po téměř 155 letech zpět na renesanční radnici na náměstí Přemyslovců. Následně v budově sídlilo Městské kulturní středisko Nymburk, později Nymburské kulturní centrum. To se postupně přesouvá do radniční budovy v ulici U Staré sladovny.