V prvních dnech po vpádu okupačních vojsk se na Nymbursku stalo mnoho událostí. Přinášíme našim čtenářům střípky z tehdejšího tisku.

V Pečkách byl usmrcen voják

Vojska okupačních armád projížděla nepřetržitě od středy 21. srpna 6.30 hodin až do čtvrtka dvou hodin odpoledne. Jeden jejich příslušník byl usmrcen. Při přejíždění tratě se dotkla anténa troleje a vysoké napětí vykonalo své. V posledních dnech projíždí občas jen malé skupinky nebo jednotlivá vozidla. Většina jich je poškozena a jsou tažena ve vleku.

Vlak z Lysé do Prahy nedorazil

V sobotu (24. srpna) se sešla rada MěstNV spolu se zástupci všech podniků a zemědělských závodů, aby projednala pomoc zásobování Prahy. To ještě neměli ani tušení o tom, jak strašná neděle je čeká na železniční stanici.

Snad není občana našeho okresu, který by dnes nevěděl o nedělní jízdě (25. srpna – pozn. redakce) vlaku okupačních vojsk, který vezl rušící zařízení. Ano, byl to právě nedělní den, kdy se celá souprava dostala až do Nymburka. Zaměstnanci Lokomotivního depa touto cestou alespoň krátce seznamují s událostmi kolem jeho jízdy naše čtenáře.

„Spolu se zaměstnanci uzlu jsme udělali vše pro to, aby byl vlak zadržen. Jeho jízda se v našem obvodu prodloužila na téměř 24 hodin.
V neděli v 0,53 hod. bylo požádáno o pilota na lokomotivu. Přidělili jsme ho až pod hrozbou okupantů, kteří za neuposlechnutí chtěli rozstřílet nymburskou železniční stanici. Jejich požadavek o přidělení zaměstnance do 10 minut byl splněn až o šesté hodině ranní. Pilotem byl soudruh Bekr. Chceme znovu zdůraznit, že se tak stalo až v krajní době, kdy nebylo již jiného vyhnutí. Nechtěli jsme, aby došlo ke krveprolití. Tímto sdělením se ospravedlňujeme před celou veřejností.

Všichni ti, kteří v neděli měli službu a podíleli se na zdržení vlaku, jsou hrdinové. Jim patří poděkování. Přičinili se o to, že vlak do Prahy dopraven nebyl.“

V Městci podepsalo 1728 lidí protest

Hned v prvních dnech po vpádu okupačních vojsk podepsalo v Městci Králové 1728 občanů podpisové archy s provoláním proti okupaci a postavilo se za naše legální představitele. Také tuto neděli probíhala další podpisová akce na železniční trati.

Zaměstnanec Školního statku přijel v neděli s koňmi na pole pro slámu. Začal nakládat, když k němu přišli 4 polští vojáci. Jistě mu lehko nebylo. Byl sám a oni na něj spustili nesrozumitelnou řečí. Oni polsky, on česky je odháněl pryč. Když se nemohli s ním dorozumět řečí, udělali to skutkem. Vzali mu vidle a slámou naložili plný vůz. Než odjel, vyrozuměl ještě z jejich řečí a posuňků, aby přijel zpět, že mu zase pomohou!

Zbytečně neprovokujte!

Takové výzvy zazněly v poděbradském protiokupačním Tam tamu, který vydával Pionýr, skupina Rebelanti při ZDŠ Z. Nejedlého: Odstraňte všechny hrubé nápisy, nevhodná hesla a letáky, hlavně hákové kříže. Nahraďte je hesly, která vyjadřují náš jednostranný postoj za Dubčekem, Svobodou, Smrkovským, Císařem, Černíkem a dalšími legálně zvolenými představiteli strany a vlády.

Zvláštní vydání časopisu Tam Tam:

Zvláštní vydání časopisu Tam tam, který vydávala skupina pionýrů Rebelanti při ZDŠ Zdeňka Nejedlého v Poděbradech


Za zapůjčení archivních materiálů děkujeme Zdence Formánkové z Poděbrad.