Zdá se, ministr Marcel Chládek je, na rozdíl od řady svých předchůdců, kromě školství a kultury také ministrem tělovýchovy a sportu. Přesvědčil o tom znovu v sobotu na valné hromadě České unie sportu (ČUS), která se tradičně odehrála v prostorách nymburského Sportovního centra. Ministrova přítomnost a jeho vystoupení svědčí o tom, že se představitelům ČUS konečně podařilo přesvědčit důležité členy kabinetu o významu tělovýchovy a sportu pro celý národ a o nutnosti systematické podpory ze strany státu, jak tomu ostatně bývá dobrým zvykem ve vyspělých zemích.

Delegáti 31. valné hromady unie vyslechli, že ČUS je tři roky po pádu loterijní společnosti SAZKA konsolidovanou organizací bez dluhů, má vyrovnané hospodaření a stabilizovaný majetek. Za průlomovou lze označit přítomnost ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky Marcela Chládka, který využil této příležitosti k premiérovému představení návrhu budoucí koncepce státní podpory sportu v ČR. Jednou 
z klíčových oblastí zájmu ČUS je právě přijetí zákona o podpoře sportu a koncepce státní podpory sportu.

Cílem koncepce podpory 
a rozvoje sportu je dosáhnout do roku 2025 celoživotního aktivního, a přitom účinného, bezpečného a vůči životnímu prostředí šetrného sportování pro co největší počet občanů. Programovými prioritami jsou popularizace sportu pro všechny, podpora státní sportovní reprezentace, rozvoj regionální sportovně-rekreační infrastruktury a rozvoj sportovního průmyslu.

Výdajový výhled do roku 2025 počítá s dosažením úrovně výdajů ve výši cca 0,3 až 0,4 procenta HDP, což představuje zhruba 12 až 15 miliard korun ročně, přičemž v roce 2015 předpokládá navýšení prostředků o 0,5 až 1 miliardu korun, v roce 2016 navýšení státního rozpočtu o 3 miliardy korun a do konce volebního období této vlády v roce 2017 dosažení úrovně 7 miliard ročně, tedy objemu výdajů SR na sport v roce 2006. Koncepce bude posléze předložena ke schválení vládě.

„Sportu se blýská na časy," řekl v nedávném rozhovoru pro tisk Miroslav Jansta, předseda ČUS. Jak je vidět, blýská se stále víc. Dr. Tyrš by měl radost, vždyť už on upozorňoval, že prostředkem celkového rozvoje osobnosti a celého národa jsou právě tělesná cvičení.