Na to, jak vidí rozvoj sportu v České republice, o jeho financování a o pokračování rozsáhlé rekonstrukce nymburského Sportcentra jsme se po roce zeptali předsedy České unie sportu Miroslava Jansty.

Jak se žije největšímu sportovnímu spolku po krachu Sazky?

Už je to lepší než tenkrát. Málokdo ví, že už dlouho před krachem Sazky z ní sportovcům nešlo vůbec nic. Ještě v roce 2003 šel do sportu výtěžek větší než miliarda. Ale poslední výtěžek byl v roce 2008 a byl sotva čtvrtinový. A pak už jen různé doplatky toho, co Sazka sportovcům dlužila. Vše kvůli hlouposti některých elitních funkcionářů, kteří s panem Hušákem, tehdejším generálním ředitelem a předsedou představenstva, vytvořili korupční systém, kterým se vzájemně korumpovali. 
A hlavně kvůli nehospodárnosti, plýtvání, megalomanství a neschopnosti bývalého managementu. Ve výsledku to byli sportovci, kdo de facto sanovali Sazku. A kromě toho, že jsme ze Sazky nic neměli, jsme díky ní skončili málem v insolvenci také. 
A hlavně, sportovní prostředí se stalo na hodně dlouhou dobu nedůvěryhodným partnerem, od něhož by si nikdo nevzal ani suchou chlebovou kůrku, natož aby sportu někdo alespoň tou kůrkou pomohl. Vybabrat se z astronomických dluhů jsme zvládli, ale ještě těžší bylo napravit pošramocenou pověst. Jsem rád, že se nám oboje za čtyři roky povedlo.

Od dubna 2015, kdy proběhla poslední valná hromada ČUS v Nymburce, uteklo tři čtvrtě roku. Účast tehdejšího ministra školství Marcela Chládka byla považována za důkaz toho, že vláda konečně začala uznávat význam tělovýchovy a sportu pro celý národ a nutnost systematicky je podporovat. Jenže voda v Labi se valí a ministra Chládka, který byl sportu evidentně nakloněn, vystřídala nová ministryně. Změnila se s jejím příchodem nějak politika MŠMT vůči tělovýchově a sportu? Jak a kam se postoj ministerstva, potažmo kabinetu za tu dobu posunul?

Jsem rád, že po ministru Chládkovi, který sportu rozuměl, se nová paní ministryně pokouší zachovat kontinuitu a pokračovat v zahájené práci. Ano, mnoho vody uplynulo, ale pohnout zamrzlými ledy vládní politiky není věc na rok nebo na dva. To by nezvládl ani pověstný ledoborec Krasin. Jedna věc je, že vláda formou volebních slibů a programového prohlášení sport podporuje, druhá věc je praktické plnění těchto slibů. V tomto smyslu má vláda hodně co dohánět 
a vůbec paní ministryni její úlohu nezávidím. Ale musím říci, že se snaží být akční 
a dát věcem rychlejší spád. Podařilo se třeba dokončit akční plán rozvoje sportu na nejbližší období nebo podpořit nový dotační titul určený jen pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Podařilo se sestavit novelu zákona 
o podpoře sportu, i když ne vše se v ní povedlo. Hlavní však je, že tomuto pozitivnímu posunu méně odpovídá žádoucí posun v oblasti rozpočtu na sport.

Konkrétněji: Jak daleko je příprava nové koncepce rozvoje českého sportu a jak to vypadá s přijetím zákona o podpoře sportu a koncepce státní podpory sportu?

Na nové koncepci s ministerstvem spolupracujeme. Letos by měla být hotová. Novela zákona o podpoře sportu je nyní v prvém čtení v poslanecké sněmovně. Jde však jen o pouze dílčí novelu. Nový zákon by měl jít společně s přijatou vládní koncepcí.

Podíváme-li se na výdaje, podařilo se v roce 2015 dosáhnout předpokládaného navýšení prostředků o 0,5 až 1 miliardu korun? A může tělovýchova a sport počítat letos s tehdy uvažovaným navýšením státního rozpočtu o 3 miliardy korun?

V reálných číslech počítá letošní rozpočet na sport 
s podobnou částkou jako v letech minulých. Dlouhodobý výhled na ministerstvu financí je pozitivní, částka se zvedla z 2,2 na 3,5 miliardy. Takže veřejnost, které se vždy řeklo, že sport dostal navýšeno, tak se ve skutečnosti přidalo jen 800 milionů k oněm 2,2 miliardám, které měl před pár lety. K žádnému velkému navýšení ve skutečnosti nedošlo. Letos má jít na sport díky navýšení v poslanecké sněmovně jen o 250 milionů víc než v roce 2014. V roce 2015 šlo do sportu dokonce o 400 milionů méně, než rok před tím. Přidáním dalších tří miliard bychom se sotva dostali na stav, který již byl před deseti lety. Do plnění slibů se však vládě ani poslanecké sněmovně nechce.

Jak se jeví dnes šance, že se státní podpora sportu přiblíží na úroveň kultury s jejími 12 miliardami korun?

Šance je veliká. Za dvou podmínek. Jednak politické strany budou plnit své volební sliby a hlavně se najde konečně politik, který se nebude jenom se sportovci fotit 
a lákat je, aby ho před volbami podpořili, ale konečně někdo bude chtít napravit chyby, které se za čtvrt století nahromadily.

Od výše státní podpory se odvíjí i realizace projektu Národních sportovních center v čele s nymburským Sportovním centrem. Ví se, že ČUS opustila původní, vpravdě megalomanskou variantu a nechala zpracovat variantu umírněnou, praktičtější a reálnější. Můžete přiblížit aktuální podobu projektu přestavby Tyršáku a jeho jednotlivé etapy?

Podívali jsme se na celou věc prakticky a ne očima rozevlátých architektů. Rozhodli jsme se zachovat v co největší možné míře kvalitní konstrukce stávajících objektů, nechceme bourat celý areál. Část zrekonstruujeme a část bude nová výstavba, která doplní tu již existující. V první etapě máme v plánu demolici hotelu A, který chceme nahradit hotelovou kapacitou na úrovni obvyklého standardu, na který jsou sportovci ve světě zvyklí. Dál budeme realizovat výstavbu kryté fotbalové i atletické haly včetně rekonstrukce atletického tunelu. V další etapě by měla vyrůst novostavba haly pro míčové sporty
a proběhne rekonstrukce stávající centrální haly včetně ostatních přilehlých sportovišť a zázemí medicíny pro sportovce. Následovat bude etapa komplexní rekonstrukce celého bazénového traktu a dvou okolních sportovních hal. Potom přijdou na řadu venkovní sportoviště. Oprava travnatých ploch pro fotbal 
a vznikne i nové hřiště pro baseball. A nakonec bude nutné přebudovat veškeré inženýrské sítě včetně energetických zdrojů a počítat musíme rovněž s navýšením počtu parkovacích míst, takže postavíme i nový parkovací dům.

Do jaké míry jsou do aktuální podoby projektu zakomponována další sportoviště v Nymburce? Hovoří se o zahrnutí zimního stadionu nebo Vesláku do projektu.

Rozhodně bychom chtěli do projektu zahrnout venkovní volejbalová a basketbalová hřiště, která patří TJ Lokomotiva Nymburk, tím, že bychom je zrekonstruovali, udržovali a společně provozovali. Samozřejmě se bavíme i o zimním stadionu 
a Vesláku, které bychom chtěli využívat společně 
s nymburskými sportovci. Jde nám o vytvoření nového vztahu fungování sportovního centra a města. Vztah by měl být otevřenější než dřív.

Jaký je aktuální rozpočet projektu Národního sportovního centra v Nymburce?

Celkový rozpočet v současných cenách včetně DPH je kolem 1,8 miliardy korun.

V roce 2015 tu již došlo 
k několika úpravám, bylo vybudováno supermoderní regenerační centrum, byl zrekonstruován stávající hotel B, co je na pořadu konkrétně v tomto roce?

Letos máme v plánu vybudování vzpírárny, rekonstrukci atletického tunelu, rekonstrukci osvětlení sportovních hal, chceme postavit rampu pro imobilní sportovce u bazénu, zrekonstruovat venkovní atletický stadion. Dojde také k demolici hotelu A a na jeho místě začnou první fáze stavebních prací jeho nového objektu, jenž by měl být dokončen, když to dobře půjde, příští rok.

Už je vyřešená situace bytovek v areálu Sportovního centra?

Situace je v řešení. Je smutné, že bytovky, které byly bezmyšlenkovitě rozprodány za hubičku, stejně jako garáže, musíme nyní vykupovat. Bude se tím zabývat lednová valná hromada ČUS.

Odpovídá vašim představám dosavadní rozsah a kvalita spolupráce Sportovního centra 
s městem Nymburk? Jeho otevírání se Nymburákům?

Bez dobré spolupráce s městem a krajem by vůbec nebylo možné o takovém projektu ani uvažovat. Všechny základní věci připravujeme ve vzájemném souladu. Aby bylo centrum otevřené i pro Nymburáky, to je samozřejmá podmínka našich úvah a snažení.

Tím se dostáváme k nymburskému basketbalu. V posledních letech to už není jen vrcholový basketbal v podání A týmu, je znát stále větší důraz klubu na práci s dětmi a mládeží viz Basketbalová Akademie. Jedno bez druhého by však nemělo takové ukotvení. Je podle vás udržitelné do budoucna působení A týmu ČEZ Basketballu v Nymburce? A je to z hlediska českého basketbalu žádoucí?

Byl bych rád, aby dlouho vydržel vrcholový basketbal, ale jeho rozpočty nebudou 
v takové výší jako v minulosti. V zájmu českého basketbalu by bylo asi žádoucí vybudovat takový tým v Praze. Ostatně jsem byl o tom řadou lidí a sponzorů v minulosti přesvědčován, ale nikdy jsem neměl to srdce se odtrhnout od mého rodného města.

Co se pro to musí udělat?

Bylo by potřeba, aby podnikatelé více podpořili tým, který je u nás nejlepší a je dobře znám v celé Evropě.

Vraťme se obecně ke sportu 
v České republice. Co pro vás představuje v letošním roce nejdůležitější úkol?

Máme toho před sebou hodně. Pomoci dokončit novou státní strategii rozvoje sportu, podílet se účinně na nové podobě nového zákona 
o sportu. Působit na stát a na politiky, aby přidali více peněz na sport, hlavně na jeho základní články, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které dnes živoří, ačkoliv mají hlavní podíl na organizaci sportu pro všechny 
a tvoří masovou základnu, 
z níž je možné vybírat talentovanou mládež, starají se 
o to, aby se co nejvíc lidí věnovalo zdraví prospěšným pohybovým aktivitám. Také spolu s obcemi mají na hrbu péči o zcela zdecimovanou sportovní infrastrukturu. Společně s Asociací krajů chceme vytvořit Registr sportovních zařízení. Musíme udržet a zlepšit servisní strukturu Krajských sportovních center, protože byrokracie kolem přidělování státu je tak složitá, že sportovní spolky v krajích a obcích si s ní samy jen tak neporadí.

Shrneme-li výše uvedené: Blýská se sportu stále na časy, jak se vám to jevilo vloni na jaře?

Blýská se blýská, ale je potřeba, aby pořádně zahřmělo. Protože ten pořádný a blahodárný déšť, z něhož by se urodila změna poměrů ve vztahu státu a sportu, ještě nepřišel.

Vaše zkušenosti za léta práce pro český sport a zároveň pohybování se mezi vrcholnými politiky jsou natolik výsostné, že by si zasloužily zpracování. Neuvažujete o napsání filozofického díla či traktátu/filipiky atd. o významu sportu v dnešní době, jeho postavení v naší společnosti a možnostech jeho vývoje? Od dob dr. Tyrše se nikdo neodvážil, vy jej opakovaně citujete, dobře by se vám navazovalo…

Nosím takových věcí v hlavě víc. Ale na řadu nepřijdou asi dřív než v důchodu. Zatím mám dost konkrétní práce.

Na co se vy osobně letos nejvíc těšíte?

Na všechny dovolené a na čas trávený s mojí rodinou.

Jak po evidentně velmi náročných jednáních relaxujete, co čtete, nebo posloucháte?

Pokud mám někdy chvíli volného času, tak rád čtu hlavně historickou literaturu a literaturu faktů. Vloni
o Vánocích jsem se dokonce pokochal i sbírkou poezie, kterou jsem dostal od svého kamaráda, ale Gellner to, bohužel, nebyl …