Jenže v nymburském případě je investorem celé rekonstrukce Středočeský kraj. Nedodělaná hala tak víceméně čekala, až se příslušní úředníci vypořádají se smlouvami po zkrachovalé firmě a budou moci vyhlásit nové výběrové řízení na dodavatele stavby a opravu haly Bios dokončit. Což se právě stalo.

Tedy přesněji řečeno, veřejná zakázka byla zadána v říjnu loňského roku. Na co přesně, to vysvětlil radní Zdeněk Vocásek. „Předmětem veřejné zakázky je dokončení rekonstrukce haly Bios, což obnáší výměnu střechy, včetně některých vazníků, instalaci zateplovacího pláště a oken, opravu vnitřního obložení stěn haly, vybourání a opravu omítek a obložení v šatnách a sprchách, výměnu rozvodů, vzduchotechniky, rozvodů topení, dále také výměnu dveří a montáž palubovky,“ vyjmenoval nymburský radní.

V rámci veřejné zakázky byl ze čtyř uchazečů vybrán dodavatel s nejvýhodnější nabídkou, a to EMH stavební CZ. Tato firma tedy provede dokončení stavby. Staveniště už podle našich informací bylo předáno a práce se na místě rozbíhají. Firma má podle smlouvy na celou zakázku osm měsíců. Pokud bude smlouva dodržena, měly by tedy být práce ukončeny na začátku příštího roku a hala by mohla být v průběhu roku 2021 využívána. Sportovat by v ní měly děti z přilehlé Základní školy Komenského, z blízkého učiliště, ale využívat by ji mohly i některé sportovní oddíly, například florbalisté.

Rekonstrukce by měla stát 38,1 milionu a jak už bylo řečeno, investorem je kraj, který využije dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj – IROP. Město Nymburk se na financování rekonstrukce haly nijak nepodílí.