Jednohlasně schválili další kroky k podání žádosti o dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na první etapu, která se týká běžeckého okruhu, fotbalového hřiště, centrální příjezdové cesty a oplocení. Předpokládaná cena první etapy činí 36 milionů korun, přičemž město musí zaplatit polovinu výdajů.

Odbor rozvoje a investic zajistil v letech 2016 – 2017 přípravu projektové dokumentace, ale z důvodu vysokých nákladů a chybějících dotačních titulů pro tento druh staveb nedošlo k její realizaci. Povolení stavby bylo prodlouženo. „Všichni si uvědomujeme, že prioritou je a bude získání dotace na lávku přes Labe. Dalším úkolem je snaha o získání dotace na revitalizaci sídliště Jankovice. S rekonstrukcí sportoviště tedy bude město vyčkávat až na výsledky těchto jednání,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.