V souvislosti 
s příchodem poměrně velkého počtu nových obyvatel do této obce v posledních letech se dere napovrch otázka: Dokáží se sžít ti noví se starousedlíky? „Máme první zkušenosti za sebou, nebojíme se toho. My s novými obyvateli o podmínkách a možnostech života 
v Sokolči od první chvíle hovoříme a snažíme se je do něj zapojit. Myslím, že se nám to daří,"  míní starosta Marián Sipajda.

Podle něj je důležitý návrat ke kořenům. K tomu dobrému, co vytvořili předci. Obec se proto programově snaží o návrat k tradicím 
a pokračování v nich. Příkladem může být třeba místní kaplička, která bývala v minulosti významným obřadním místem. Její současný stav vyžaduje rekonstrukci, ale Sokolečští jdou ještě dál. Kaplička by zase mohla zdobit a rovněž začít sloužit obyvatelům obce při různých příležitostech.

Anebo hasiči. Od začátku minulého století v obci fungovali, až 90. léta přinesla nové možnosti, lidé vyrazili do světa, sbor zanikl. To však platilo donedávna. Vedení obce zkusilo hasičského ducha probudit a ejhle – podařilo se! Od letoška existuje v Sokolči opět Sbor dobrovolných hasičů. „Naťukli jsme to a chytili se kluci kolem  třiceti let, je to parta absolutních nadšenců.

Právě to nám v obci chybělo, cokoli se stane, je pomoc po ruce. Dosud jsme museli i kvůli spadlému stromu volat SDH od sousedů," líčí starosta a dodává, že zatím jejich hasiči opravdu nemají nic: nemají kde být, nemají žádné vybavení, nemají se do čeho obléct. Obec je připravena v příštím roce tuto situaci postupně řešit. Nicméně jestli myslíte, že novopečení hasiči jen čekají na pomoc, mýlili byste se. Je až dojemné, když Marián Sipajda líčí jejich zápal, který se projevil například tím, že si sami už začali kupovat oblečení anebo že nedávno uspořádali sběr starého železa. A pár prvních zlaťáků jim spadlo do měšce! Hlavní finanční tíha bude ležet samozřejmě na obci, ale pomůže i sbírka, kterou tu chtějí vyhlásit. Vždyť je to přínos pro celou obec, a  nejen z hlediska primární úlohy hasičského sboru, ale také práce s dětmi.

Tím jsme zdaleka nevyčerpali všechny zajímavosti ze života dnešní Sokolče, třeba povídání o tajném přání starosty obnovit 
v Sokolči sokolnictví. Ale to až zase někdy příště.