Aplikace, k níž stačí počítač, mobilní telefon nebo tablet s webkamerou a připojením na internet, umožňuje dorozumívání ve třech variantách, tlumočení do znakové řeči, přepis mluvené komunikace a překlad dokumentů.

Jak potvrdila tisková mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková, tlumočení zajišťují profesionální certifikovaní tlumočníci, což zaručuje odbornost překladu. „Tlumočení je možné zarezervovat na určitou hodinu, případně se k překladu přihlásit kdykoli v rámci pracovní doby Úřadu práce ČR," vysvětlila Beránková a připomněla, že služba je využívána nejčastěji v rámci příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Tichou linku provozuje už delší dobu nezisková organizace Tichý svět, která má v rámci středních Čech klienty například v Nymburce nebo v Neratovicích. „Asistujeme nejen při pracovních pohovorech, ale i při zaučování na pracovní pozici, kdy trávíme s klienty ve firmě den i týden, aby se zaměstnavatelé nebáli komunikace s neslyšícími," říká pracovní konzultantka pro Středočeský kraj Martina Hájková, která má zkušenost s obecně velmi vstřícným přístupem ze strany zaměstnavatelů.

Využívání Tiché linky se nyní ověřuje na vybraných kontaktních pracovištích krajských poboček úřadu práce. Pracovníci Tichého světa jsou s úřady práce ve spojení a postupně budou zaměstnance učit s linkou pracovat.

Tlumočník ze znakové řeči z Mladé Boleslavi František Pavlíček preferuje fyzickou přítomnost tlumočníka před on-line tlumočením. Zavedení Tiché pošty na úřadech práce vnímá do určité míry jako konkurenci. „Tichá linka je super v případě, že je o tlumočníky nouze, ale jinak se obávám, že zejména v menších městech může on-line tlumočení brát tlumočníkům práci," myslí si Pavlíček. Podle něho je v určitých případech fyzická přítomnost tlumočníka nenahraditelná a úřad práce by ho měl alespoň na částečný úvazek zaměstnávat.

Význam má přitom jakákoliv forma podpory neslyšících při hledání práce, pracovních příležitostí je pro lidi se sluchovým postižením totiž obecně málo. Záleží na individuálních schopnostech jednotlivce, velkým limitem všech neslyšících však je, že nemohou telefonovat. „Proto hledáme lidem s tímto hendikepem práci všude tam, kde není složitá komunikace, například ve skladech, prádelnách, tiskárnách, částečně i v administrativě," říká Kamila Rumlová z pobočky Tichého světa v Kladně.